Мета і завдання журналу
  • Реєстрація

Метою видання журналу є поширення географічних знань, створення платформи для обміну ідеями та результатами досліджень серед українських та зарубіжних науковців. Журнал публікує результати географічних досліджень з усього світу, приділяючи при цьому першочергову увагу географічним дослідженням території України. Журнал може бути корисним для наукових працівників, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів, студентів, працівників планово-прогнозних органів, а також усіх, хто цікавиться актуальними фундаментальними і прикладними досягненнями суспільної географії.

Вимоги до оформлення

Інформація для рецензентів

Завантажте анкету рецензента: 

Видавнича етика

Поточний випуск

Контактна інформація

Адреса редакційної колегії:

м. Київ, МСП-680, проспект Академіка Глушкова, 2, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра економічної та соціальної географії

Тел.: 8 (044) 521-32-24,
8 (044) 521-35-79