Випуск 78
  • Реєстрація

Ekonomichna ta Sotsialna Geografiya. Print ISSN: 2413-7154. Online ISSN: 2413-7553

DOI: https://doi.org/10.17721/2413-7154/2017.78

Вимоги до оформлення

Інформація для рецензентів

Завантажте анкету рецензента: 

Видавнича етика

Поточний випуск

Контактна інформація

Адреса редакційної колегії:

м. Київ, МСП-680, проспект Академіка Глушкова, 2, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра економічної та соціальної географії

Тел.: 8 (044) 521-32-24,
8 (044) 521-35-79