Випуск 63
  • Реєстрація


Олійник Я. Б., Шевчук С. М. РОЗВИТОК МЕТОДОЛОГІЧНИХ ОСНОВ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ СУСПІЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ


Іщук С. І., Гладкий О. В. РИНКОВІ МЕХАНІЗМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ


Філоненко І. М. ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ГЕОГРАФІЧНОЇ НОМЕНКЛАТУРИ


Атрощенко К., Запотоцький С. П. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПРАЦІ ЯК СКЛАДОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНУ


Філоненко Ю. М., Філоненко О. Ю. ПОХОДЖЕННЯ НАЗВ МІСТ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Дорошенко В. І., Осіпчук І. О. РОЗГЛЯД ІСНУЮЧИХ ПІДХОДІВ ДО ВИВЧЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ В АНГЛОМОВНІЙ ЛІТЕРАТУРІ


Дронова О. Л. ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОСТІ НАЦІЇ В УМОВАХ СУЧАСНОГО ГЕОПРОСТОРУ УКРАЇНИ


Барановський М. О. ОСОБЛИВОСТІ ПОЛЯРИЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ: ЛОКАЛЬНИЙ РІВЕНЬ


Слука Н. А., Маслова И. Э. ГЛОБАЛЬНЫЕ ГОРОДСКИЕ РЕГИОНЫ КАК ОСОБАЯ ФОРМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ МИРОВОЙ СИСТЕМЫ


Іщук Г. П. ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОПОРЦІЇ ПРАЦЕЗДАТНОГО ТА НЕПРАЦЕЗДАТНОГО НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ


Мезенцева Н. І., Мостова І. О. ВПЛИВ РИНКУ ПРАЦІ НА ДЕМОГРАФІЧНУ СИТУАЦІЮ, МІГРАЦІЇ ТА РОЗСЕЛЕННЯ НАСЕЛЕННЯ РЕГІОНУ


Гаєвська Н. С. СОЦІАЛЬНІ ФАКТОРИ ПОШИРЕННЯ БІДНОСТІ (НА ПРИКЛАДІ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ)


Крашеніннікова А. А. ДЕМОГЕОГРАФІЧНА СИСТЕМА РЕГІОНУ ЯК ОБ’ЄКТ СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ


Сайчук В. С., Лукомська С. І. СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ БЕЗРОБІТТЯ НАСЕЛЕННЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ


Батиченко С. П. ГЕОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ ЗАХВОРЮВАНОСТІ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ


 Любіцева О. О., Білоус А. В.  КЛАСТЕРИЗАЦІЯ ІНДУСТРІЇ ЗМІ


Іщук С. І., Казмірчук М. І. ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИЙ КОМПЛЕКС КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ)


Мезенцева Н. І., Савін О. О. ЧИННИКИ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СФЕРИ В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ


Пендерецький О.  СОЛЯНІ ПРОМИСЛИ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ ЯК ОБ’ЄКТИ ПРОМИСЛОВОГО ТУРИЗМУ


Федюк О. М.  ГЕОГРАФІЯ АГРОПРОМИСЛОВИХ КОМПЛЕКСІВ В УКРАЇНІ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ – НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ: ІСТОРИЧНИЙ ОГЛЯД


Кононенко О. Ю.  СУЧАСНІ ТЕОРІЇ ТА КОНЦЕПЦІЇ ЕКОЛОГОБЕЗПЕЧНОГО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ


Руденко С. В.  ОСНОВНІ НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КАРТОГРАФІЧНОЇ ОЦІНКИ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ


Мезенцев К. В., Мезенцева Н. І., Бура Т. Л. ТРАНСФОРМАЦІЯ ПУБЛІЧНИХ ПРОСТОРІВ У ВЕЛИКИХ МІСТАХ УКРАЇНИ НА ПРИКЛАДІ ТОРГОВЕЛЬНО-РОЗВАЖАЛЬНИХ ЦЕНТРІВ


Гладкий О. В. ПЕРЕДУМОВИ І ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ


Зубченко Н., Поліха Л., Запотоцький С. П.  РЕГІОНАЛЬНА ІННОВАЦІЙНА СТРАТЕГІЯ ЯК ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ


Мотузко Л. В. МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ МЕДИКО-ГЕОГРАФІЧНОЇ СИСТЕМИ


Смирнов І. Г., Просвирніна Є. М. УКРАЇНСЬКО-КИТАЙСЬКА СПІВПРАЦЯ З РОЗВИТКУ ЄВРОАЗІЙСЬКИХ ТРАНСПОРТНИХ КОРИДОРІВ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ


Гудзеляк І. І., Вигор В. Й. ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ У СВІТІ: ГЛОБАЛЬНЕ ПОРІВНЯННЯ


Денисенко О. О. МЕТРОПОЛІТАРНА МЕРЕЖА СВІТУ: МАКРОРЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ


Савчук І. Г. РОЛЬ КАМ’ЯНОГО ВУГІЛЛЯ У ЗОВНІШНІЙ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ З СИБІРСЬКИМ ФЕДЕРАЛЬНИМ ОКРУГОМ


Глибовець В. Л.  ОЦІНКА ТУРИСТИЧНИХ РЕСУРСІВ ПЕРСПЕКТИВНИХ ДЛЯ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ МІСТ СТОЛИЧНОГО СУСПІЛЬНО–ГЕОГРАФІЧНОГО РАЙОНУ


Мурза Л. В. РОЗВИТОК ГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ ВАСИЛЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ В КОНТЕКСТІ КИЇВСЬКОЇ АГЛОМЕРАЦІЇ


Коваль О. В. ТЕРИТОРІАЛЬНА СТРУКТУРА МІСЬКОЇ СИСТЕМИ РОЗСЕЛЕННЯ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Кондрась Н. М.  ВНУТРІРЕГІОНАЛЬНІ ВІДМІНИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ У РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ


Козьма В. В. ЧИННИКИ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ


Кривокульський О. Б. НАУКОВО-ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ У ПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Гладкий О. В.  НОВА ЗБІРКА НАУКОВИХ ПРАЦЬ, ПРИСВЯЧЕНА 90-ЛІТТЮ З ДНЯ НАРОДДЕННЯ МИКОЛИ ВАСИЛЬОВИЧА АЛІСОВА


 

Вимоги до оформлення

Інформація для рецензентів

Завантажте анкету рецензента: 

Видавнича етика

Поточний випуск

Контактна інформація

Адреса редакційної колегії:

м. Київ, МСП-680, проспект Академіка Глушкова, 2, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра економічної та соціальної географії

Тел.: 8 (044) 521-32-24,
8 (044) 521-35-79