Випуски 1970-х років
  • Реєстрація


Ващенко А.Т. ПИТАННЯ ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНОЇ НАУКИ В ПРАЦЯХ В.І. ЛЕНІНА (ДО 100-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ)


Мохначук С.С. ПИТАННЯ ГЕОГРАФІЇ НАСЕЛЕННЯ В ПРАЦЯХ В.І. ЛЕНІНА


Тащук К.О. ТЕРИТОРІАЛЬНА СТРУКТУРА ВИРОБНИЦТВА ЯК ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНА КАТЕГОРІЯ


Волобой П.В., Поповкін В.А. ДО АНАЛІЗУ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ ГОСПОДАРСТВА ЕКОНОМІЧНОГО РАЙОНУ


Твердохлєбов І.Т. КЛАСИФІКАЦІЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ТА ПРИРОДНИХ УМОВ ЗА ЇХ ВПЛИВОМ НА ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК РАЙОННИХ ТЕРИТОРІАЛЬНО-ВИРОБНИЧИХ КОМПЛЕКСІВ


Янковська Є.А. НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ РСР ТА ДЕЯКІ РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО ПРИРОДНОГО І МЕХАНІЧНОГО РУХУ


Полоса О.І., Смирнов С.М. МОЖЛИВОСТІ ФОРМАЛІЗАЦІЇ ПЛОЩІ І КОНФІГУРАЦІЇ СІЛЬСЬКИХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ


Діденко Г.О. РОЗПОДІЛ І ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ МІСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ ПІВДЕННОГО ЕКОНОМІЧНОГО РАЙОНУ


Крачило М.П. ПРО ДЕЯКІ ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МІСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ УРСР ТА ЇХ ТИПИ


Лобода І.С. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СІЛЬСЬКОГО РОЗСЕЛЕННЯ


Луговой В.В., Тимчишин Я.Д. ДО РИТАННЯ ПРО РОЗВИТОК І РОЗМІЩЕННЯ ПРОМИСЛОВОСТІ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Давиденко О.П. НАЗРІЛІ ЗАВДАННЯ РОЗВИТКУ І РОЗМІЩЕННЯ ВИРОБНИЦТВА СТІНОВИХ ПАНЕЛЕЙ В ОБЛАСТЯХ УРСР


Ковалевська Т.М., Куц А.С. ШКІРЯНО-ВЗУТТЕВА ПРОМИСЛОВІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ РСР


Курилюк М.В. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ТА РОЗМІЩЕННЯ ВИРОБНИЦТВА ТЕХНІЧНИХ КУЛЬТУР НА ПОДІЛЛІ В ПЕРСПЕКТИВІ


Дарова А.Т. ДОСВІД ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНОГО ВИВЧЕННЯ ГОСПОДАРСТВА КОЛГОСПУ ІМ ЛЕНІНА ХОТИНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ УРСР


Пістун М.Д. АГРАРНА ГЕОГРАФІЯ В ЮГОСЛАВІЇ


Радзієвський О.П., Степаненко А.В. ОПТИМІЗАЦІЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ АГРАРНО-ПРОМИСЛОВИХ КОМПЛЕКСІВ МОЛОЧНОГО ТИПУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ УРСР


Мачихін Ф.М., Ігнатенко М.Г. ГЕОГРАФІЯ ТРАНСПОРТУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Ващенко П.П. ТОРЖЕСТВО ЛЕНІНСЬКИХ ІДЕЙ ПРО РАЦІОНАЛЬНЕ РОЗМІЩЕННЯ СОЦІАЛІСТИЧНОГО ВИРОБНИЦТВА А СРСР (до видання книги О.М.Лаврищева: "Экономическая география СССР", М., 1967 та "Проблемы экономической эффективности размещения социалистического производства в СССР", М., "Наука", 1968)


Григор'єв А.М., Штепа М.М. КАФЕДРА ЕКОНОМІЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ КИЇВСЬКОГО ІНСТИТУТУ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ЗА РОКИ РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ


 

Вимоги до оформлення

Інформація для рецензентів

Завантажте анкету рецензента: 

Видавнича етика

Поточний випуск

Контактна інформація

Адреса редакційної колегії:

м. Київ, МСП-680, проспект Академіка Глушкова, 2, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра економічної та соціальної географії

Тел.: 8 (044) 521-32-24,
8 (044) 521-35-79