Випуски 1970-х років
  • Реєстрація


Паламарчук М.М. В.І.ЛЕНІН І СУЧАСНІ ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОГАНІЗАЦІЇ СОЦІАЛІСТИЧНОГО ВИРОБНИЦТВА


Твердохлєбов І.Т., Мартинова М.Р. ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ЯК ОДНА З ОСНОВНИХ КАТЕГОРІЙ ЕКОНОМІЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ


Пітюренко Ю.І. ТЕРИТОРІАЛЬНІ СИСТЕМИ МІСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ, ЗАГАЛЬНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ЇХ РОЗВИТКУ І СУЧАСНА СТРУКТУРА (НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНСЬКОЇ РСР)


Дідовик В.А. ТРАНСПОРТНА ЗАДАЧА В ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНОМУ АНАЛІЗІ


Кочубей Л.І. ГЕОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ З ЗАСТОСУВАННЯМ ЕОМ


Ковтонюк М.О. ДО ПИТАННЯ МАТЕМАТИЧНОГО АНАЛІЗУ СІТКИ МІСТ РОВЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Золотаревська Л.М. СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ СІЛЬСЬКОГО РОЗСЕЛЕННЯ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Фере В.А. ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ І ДЕЯКІ МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЇХ ВИВЧЕННЯ


Будрін О.С. ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ НАСЕЛЕННЯ В УМОВАВХ МІГРАЦІЇ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ


Єлонек А. СТАТЕВО-ВІКОВА СТРУКТУРА НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ РСР ЗА ПЕРЕПИСАМИ 1939 ТА 1959 РОКІВ


Тащук К.О. ТЕРИТОРІАЛЬНА СТРУКТУРА КАРПАТСЬКОГО ЛІСОПРОМИСЛОВОГО РАЙОНУ


Яснюк Т.Є. ТЕРИТОРІАЛЬНА СТРУКТУРА МІНЕРАЛЬНО-СИРОВИННОЇ БАЗИ ДОНЕЦЬКО-ПРИДНІПРОВСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО РАЙОНУ


Білозерова В.О. ОБЛАСТІ ПРИДНІСТРОВ'Я У ГОСПОДАРСЬКОМУ КОМПЛЕКСІ УКРАЇНСЬКОЇ РСР І РІВЕНЬ ЇХ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ


Цапу В.Ф. ГАЛУЗЕВА СТРУКТУРА І ПИТАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ПІВДНЯ МОЛДАВСЬКОЇ РСР


Ковалевська Т.М., Петрига М.О. РОЗВИТОК І РОЗМІЩЕННЯ МОЛОЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ РСР


Шипович Є.Й., Москаленко Л.М. ГЕОГРАФІЯ М'ЯСО-МОЛОЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Пістун М.Д., Вірьовкіна Т.С. ДО ПИТАННЯ ПРО ЕКОНОМІЧНУ ОЦІНКУ ОРНИХ ЗЕМЕЛЬ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ УРСР


Бінчева М.С. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ, РОЗМІЩЕННЯ І СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ


ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФИ ВУЗІВ УРСР


 

Вимоги до оформлення

Інформація для рецензентів

Завантажте анкету рецензента: 

Видавнича етика

Поточний випуск

Контактна інформація

Адреса редакційної колегії:

м. Київ, МСП-680, проспект Академіка Глушкова, 2, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра економічної та соціальної географії

Тел.: 8 (044) 521-32-24,
8 (044) 521-35-79