Випуски 1970-х років
  • Реєстрація


Пістун М.Д. ЕКОНОМІЧНА ГЕОГРАФІЯ - ТЕРИТОРІАЛЬНОМУ ПЛАНУВАННЮ


Мохначук С.С. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ В ГЕОГРАФІЇ НАСЕЛЕННЯ


Пітюренко Ю.І., Ганечко Л.О. ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МІСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ - ЦЕНТРІВ ГІРНИЧОРУДНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ДОНЕЦЬКО-ПРИДНІПРОВСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО РАЙОНУ СРСР


Тащук К.О. ОСНОВНІ ГАЛУЗЕВІ ЕЛЕМЕНТИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ ПІВДЕННО-ЗАХІДНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РАЙОНУ


Матей К.Г. ДО ПИТАННЯ ПРО МІГРАЦІЮ НАСЕЛЕННЯ МІЖ МОЛДАВСЬКОЮ РСР І УКРАЇНСЬКОЮ РСР


Корж О.В. РОЗМІЩЕННЯ ТА СЕЛИЩЕФОРМУЮЧА БАЗА СІЛЬСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ ГІРНИЧОПРОМИСЛОВОЇ ЗОНИ ВОРОШИЛОВГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Ярмоленко І.А. КІЛЬКІСНІ ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО РОЗСЕЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ РСР


Калмуська Е.І. ПРО ГЕОГРАФІЧНЕ ВИВЧЕННЯ ПИТАНЬ СПОЖИВАННЯ


Іщук С.І., Стеченко Д.М. СТУКТУРА І ВИРОБНИЧІ ЗВ'ЯЗКИ ЛІСОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ ПІВДЕННО-ЗАХІДНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РАЙОНУ


Шаблій О.І. РОЗВИТОК ЛІСОХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ У ДОРАДЯНСЬКИЙ ПЕРІОД


Шийко В.В., Шипович Є.Й., Клименко О.І. ТЕРИТОРІАЛЬНІ І СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗМІШЕННЯ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ УРСР


Іляшенко О.Р. ГЕОГРАФІЯ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ДОНБАСУ


Пушкар М.С. ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ М'ЯСНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ЗАХІДНИХ ОБЛАСТЕЙ УРСР


Одинський І.П. ОСОБЛИВОСТІ РОЗМІЩЕННЯ МІСЦЕВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ


Ковалевський В.В. ДО ПИТАННЯ ПРО ФОРМУВАННЯ ПРОМИСЛОВОЇ СТРУКТУРИ ПІВДЕННОГО ЕКОНОМІЧНОГО РАЙОНУ


Процько Н.П., Білозерова В.О. СТРУКТУРА ЛЬОНОПЕРЕРОБНОГО ЦИКЛУ ПІВДЕННО-ЗАХІДНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РАЙОНУ


Давиденко О.П. ВИРОБНИЦТВО НЕРУДНИХ МАТЕРІАЛІВ У ОБЛАСТЯХ УРСР І МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ПРИСКОРЕННОГО РОЗВИТКУ ТА ПОЛІПШЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО РОЗМІШЕННЯ


Мартинова М.Р. ПРОБЛЕМИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕФІРООЛІЙНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ПІВДЕННОГО ЕКОНОМІЧНОГО РАЙОНУ


Цапу В.Ф. ПИТАННЯ ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНОГО РАЙОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ З ПЕРЕВАЖАННЯМ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА (НА ПРИКЛАДІ ПІВДНЯ МОЛДАВСЬКОЇ РСР)


Твердохлєбов І.Т., Миронова М.С. РЕКРЕАЦІЙНА ГЕОГРАФІЯ - НОВА ГАЛУЗЬ ЕКОНОМІЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ


Гуцуляк О.М. ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ ВИНОГРАДАРСТВА І ВИНОРОБСТВА НА ЗАКАРПАТТІ


Заставний Ф.Д., Пістун М.Д. КОРИСНИЙ ПОСІБНИК З ЕКОНОМІЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ УКРАЇНИ


ПАМ'ЯТІ Б.Л. ГУРЕВИЧА


ПАМ'ЯТІ В.Д. ПОДАНЧУКА


ПАМ'ЯТІ О.М. СМИРНОВА


 

Вимоги до оформлення

Інформація для рецензентів

Завантажте анкету рецензента: 

Видавнича етика

Поточний випуск

Контактна інформація

Адреса редакційної колегії:

м. Київ, МСП-680, проспект Академіка Глушкова, 2, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра економічної та соціальної географії

Тел.: 8 (044) 521-32-24,
8 (044) 521-35-79