Випуски 1970-х років
  • Реєстрація


Заставний Ф.Д. ЗАРОДЖЕННЯ КОМПЛЕКСОУТВОРЮЮЧОЇ ГРАВІТАЦІЇ ТА ЇЇ ЕФЕКТИВНІСТЬ


Мохначук С.С., Шипович Є.Й. ДЕЯКІ ПИТАННЯ СІЛЬСЬКОГО РОЗСЕЛЕННЯ ЧЕРКАЩИНИ


Фашевський М.І. РОЗМІЩЕННЯ НАСЕЛЕННЯ І ФОРМУВАННЯ ПРОМИСЛОВОСТІ МІСТ ПОДІЛЬСЬКОГО ПРИДНІСТРОВ'Я


Білоконь І.В. ВПЛИВ МІГРАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ НА СТРУКТУРУ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ У СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ. (ННА ПРИКЛАДІ ПІВДЕННОГО ЕКОНОМІЧНОГО РАЙОНУ)


Ганечко Л.О. ПИТАННЯ РОЗВИТКУ МІСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ НА БАЗІ ВИДОБУТКУ І ПЕРЕРОБКИ НЕРУДНОЇ СИРОВИНИ (НА ПРИКЛАДІ ДОНЕЦЬКО-ПРИДНІПРОВСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО РАЙОНУ)


Корж О.В. ДО МЕТОДИКИ ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНОЇ ОЦІНКИ СІЛЬСЬКОГО РОЗСЕЛЕННЯ (НА ПРИКЛАДІ СТАРОБІЛЬСЬКОЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ЗОНИ ВОРОШИЛОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ)


Матей К.Г., Флоря С.І. ВПЛИВ ТИПІВ ТА ВИДІВ МІГРАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ НА СТАН ГРОМАДСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ (НА ПРИКЛАДІ МОЛДАВСЬКОЇ РСР)


Тащук К.О. ОСНОВНІ ІНТЕГРАЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ ПРОМИСЛОВОСТІ ПІВДЕННО-ЗАХІДНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РАЙОНУ


Яснюк Т.Є. ДЕЯКІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ РАЙОННИХ ЦИКЛІВ ВИРОБНИЦТВ, ЩО ФОРМУЮТЬСЯ НА МІНЕРАЛЬНО-СИРОВИННИХ РЕСУРСАХ


Чернюк Л.Г. РОЗВИТОК МАШИНОБУДУВАННЯ І ФОРМУВАННЯ ВИРОБНИЧИХ КОМПЛЕКСІВ МІСТ УРСР


Одинський І.П. ОСОБЛИВОСТІ ГАЛУЗЕВОЇ СТРУКТУРИ І ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ МІСЦЕВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ


Язиніна Р.О. ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ СИРОВИННИХ ЗОН КОНСЕРВНИХ ЗАВОДІВ УРСР


Іщук С.І., Стеченко Д.М., Волос В.О. ЛЬОНОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС ПІВДЕННО-ЗАХІДНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РАЙОНУ І ШЛЯХИ ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ


Коротун Л.К. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ ЛЬОНОПЕРЕРОБНОГО КОМПЛЕКСУ РОВЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ УРСР


Калмуська Е.І. ДЕЯКІ РИСИ РЕГІОНАЛЬНИХ ВІДМІННОСТЕЙ У СПОЖИВАННІ ПРОДОВОЛЬЧИХ І НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ (НА МАТЕРІАЛАХ МОЛДАВСЬКОЇ РСР)


Пістун М.Д. АГРАРНІ КОМПЛЕКСИ


Гнатюк Л.В. ДО ПИТАННЯ ПРО МІСЬКИЙ ТРАНСПОРТ (НА ПРИКЛАДІ ОДЕСИ)


Бондарук І.Т. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КУРОРТНОГО ГОСПОДАРСТВА ПІВДЕННО-СХІДНОЇ ЧАСТИНИ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ


Твердохлєбов І.Т., Балабанов Г.В. ПРОБЛЕМИ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ТАНЗАНІЇ


Юрковський В.М. ГЕОГРАФІЧНА ОСВІТА В УНІВЕРСИТЕТАХ ЯПОНІЇ


Іщук С.І., Литвиненко Р.І. КНИГА ПРО ВИРОБНИЧО-ТЕРИТОРІАЛЬНІ КОМПЛЕКСИ


ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФИ ВУЗІВ УКРАЇНИ


 

Вимоги до оформлення

Інформація для рецензентів

Завантажте анкету рецензента: 

Видавнича етика

Поточний випуск

Контактна інформація

Адреса редакційної колегії:

м. Київ, МСП-680, проспект Академіка Глушкова, 2, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра економічної та соціальної географії

Тел.: 8 (044) 521-32-24,
8 (044) 521-35-79