Випуски 1970-х років
  • Реєстрація


Шипович Е.Й. РАДЯНСЬКИЙ СОЮЗ У СИСТЕМІ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА


Шаблій О.І. ЛІСОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС ЯК ВЕЛИКА СИСТЕМА


Тащук К.О. МЕТОДИЧНІ ПИТАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ ПРОМИСЛОВОСТІ


Онікієнко В.В., Поповкін В.А. ГЕОГРАФІЯ МІГРАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ РСР


Пітюренко Ю.І. ОСОБЛИВОСТІ Й ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МІСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ ПІВДЕННОГО ЕКОНОМІЧНОГО РАЙОНУ


Загробська А.Ф. ВПЛИВ РІВНЯ ЗАРПЛАТИ НА МІГРАЦІЮ НАСЕЛЕННЯ


Бінчева М.С., Панько К.Е. ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ У КОЛГОСПАХ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ


Заставецький Б.І. МІГРАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЛЮДНІСТЬ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Чернюк Л.Г. ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКИ МІЖ РОЗВИТКОМ МАШИНОБУДУВАННЯ І ЗРОСТАННЯМ ЧИСЕЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ ВЕЛИКИХ ПРОМИСЛОВИХ ЦЕНТРІВ УРСР


Петрига М.О., Ковтонюк М.О., Холява П.М. ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНО-ІНДУСТРІАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ


Литвиненко Р.І. УДОСКОНАЛЕННЯ СТРУКТУРИ ВИРОБНИЦТВА В ХАРКІВСЬКІЙ ПРОМИСЛОВІЙ АГЛОМЕРАЦІЇ


Дарова А.Т. ПИТАННЯ МІКРОГЕОГРАФІЇ ВИНОГРАДАРСТВА В НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ЗОНАХ (НА МАТЕРІАЛАХ СОКИРЯНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ)


Іванух Р.А. ЛІСОВІ ТА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ РЕСУРСИ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ І ШЛЯХИ ЇХ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ


Пістун М.Д., Поповіченко В.І. ОЦІНКА ОРНИХ ЗЕМЕЛЬ І ПРИРОДНИХ КОРМОВИХ УГІДЬ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Білик М.О., Паробецький М.М. М'ЯСОПЕРЕРОБНІ АГРАРНО-ПРОМИСЛОВІ КОМПЛЕКСИ ПРИКАРПАТТЯ


Коротун Л.К. ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ ЦУКРОБУРЯКОВОГО КОМПЛЕКСУ РОВЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Степаненко А.В., Пересаденко А.І. ДО ПИТАННЯ ПРО ЕКОНОМІЧНУ ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЧО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ (НА ПРИКЛАДІ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ПРОМИСЛОВОГО ВУЗЛА)


Булгакова С.О. МІЖРАЙОННІ ЕКОНОМІЧНІ ЗВ'ЯЗКИ ДОНЕЦЬКО-ПРИДНІПРВСЬКОГО РАЙОНУ


Безрядін О.В. ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНИХ ФУНКЦІЙ І ТРАНСПОРТНО-ЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ МІСТА ЧЕРНІВЦІВ


Твердохлєбов І.Г., Алєксандров А.А. ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГЕОГРАФІЇ ТОРГІВЛІ І ТОРГОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ


Гонак М.І. МІЖНАРОДНИЙ СОЦІАЛІСТИЧНИЙ ПОДІЛ ПРАЦІ І РОЗМІЩЕННЯ ЧОРНОЇ МЕТАЛУРГІЇ В КРАЇНАХ РЕВ


Заставний Ф.Д., Кутовець І.Т. ОРИГІНАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕОРІЇ ПРОМИСЛОВИХ КОМПЛЕКСІВ


Шаблій О.І. НОВИЙ НАПРЯМ У ДОСЛІДЖЕННІ ТЕРИТОРІАЛЬНО-ВИРОБНИЧИХ КОМПЛЕКСІВ


 

Вимоги до оформлення

Інформація для рецензентів

Завантажте анкету рецензента: 

Видавнича етика

Поточний випуск

Контактна інформація

Адреса редакційної колегії:

м. Київ, МСП-680, проспект Академіка Глушкова, 2, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра економічної та соціальної географії

Тел.: 8 (044) 521-32-24,
8 (044) 521-35-79