Випуски 1970-х років
  • Реєстрація


Паламарчук М.М., Білозерова В.О. МЕТОДИЧНІ ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНІВ ГОСПОДАРСЬКОГО РОЗВИТКУ ОБЛАСТЕЙ


Яснюк Т.Є. ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНОЇ ОЦІНКИ МІНЕРАЛЬНО-СИРОВИННИХ РЕСУРСІВ ДОНЕЦЬКО-ПРИДНІПРОВСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО РАЙОНУ


Тащук К.О. ТЕРИТОРІАЛЬНА СТРУКТУРА ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ ПІВДЕННО-ЗАХІДНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РАЙОНУ СРСР


Ганечко Л.О. МІСТОФОРМУЮЧЕ ЗНАЧЕННЯ ГІРНИЧОДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА РОЗСЕЛЕННЯ


Пістун М.Д., Полюхович В.С., Шумейко О.В., Макарук М.К. ВИРОБНИЧО-ТЕРИТОРІАЛЬНІ ТИПИ КОЛГОСПІВ І РАДГОСПІВ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Іванова Г.П. ДО ПИТАННЯ РАЙОНУВАННЯ І ТИПОЛОГІЮ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ ПРОДОВОЛЬЧИМИ ТОВАРАМИ В КРИМУ


Коваленко Г.М. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ  МІСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ-СУПУТНИКІВ КИЄВА - СУПУТНИКІВ "ПЕРШОГО КОЛА"


Корж О.В. РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО РОЗСЕЛЕННЯ ВОРОШИЛОВГРАДСКОЇ ОБЛАСТІ


Білоконь І.В. ДО ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ І ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ У СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ ПІВДЕННОГО ЕКОНОМІЧНОГО РАЙОНУ СРСР


Ковтонюк М.О. ДЕЯКІ ПИТАННЯ АНАЛІЗУ СИСТЕМИ СІЛЬСЬКОГО РОЗСЕЛЕННЯ (НА ПРИКЛАДІ РОВЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ)


Ярошенко О.В. ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ОРГАНІЗОВАНИЙ ПЕРЕРОЗПОДІЛ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ СІЛЬСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІ УКРАЇНИ


Заставний Ф.Д. ДОСЛІДЖЕННЯ ЛЬВІВСЬКО-ВОЛИНСЬКОГО КАМ'ЯНОВУГІЛЬНОГО БАСЕЙНУ В ДОРАДЯНСЬКИЙ ПЕРІОД


Давиденко О.П. МОЖЛИВІСТЬ І ДОЦІЛЬНІСТЬ ПОГЛИБЛЕННЯ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ РСР ПО ВИРОБНИЦТВУ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ


Пушкар М.С. М'ЯСНА ПРОМИСЛОВІСТЬ ПІВДЕННО-ЗАХІДНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РАЙОНУ І ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ РОЗВИТКУ


Яценко Б.П., Дебабов С.О. ЕКОМІКО-ГЕОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ ПЕРСПЕКТИВНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОГРАМ ЯПОНІЇ (НА ПРИКЛАДІ "НОВОГО ПЛАНУ КОМПЛЕКСНОГО РОЗВИТКУ ЯПОНІЇ, 1970-1985 РР.")


Станкевич Г.Л. ВИДАТНИЙ РОСІЙСЬКИХ СХІДНОЗНАВЕЦЬ-МАНДРІВНИК Г.Ц.ЦИБІКОВ (ДО 100-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ)


Шипович Є.Й. ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МІСТ УКРАЇНСЬКОЇ РСР (РЕЦЕНЗІЯ)


ПАМ'ЯТІ ОЛЕКСІЯ ТИМОФІЙОВИЧА ДІБРОВИ (ДУБРОВИ)


 

Вимоги до оформлення

Інформація для рецензентів

Завантажте анкету рецензента: 

Видавнича етика

Поточний випуск

Контактна інформація

Адреса редакційної колегії:

м. Київ, МСП-680, проспект Академіка Глушкова, 2, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра економічної та соціальної географії

Тел.: 8 (044) 521-32-24,
8 (044) 521-35-79