Випуски 1970-х років
  • Реєстрація


Станкевич Г.Л. В.І. ЛЕНІН ПРО РАЙОНИ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ РОСІЇ


Твердохлєбов І.Т., Романова В.О. ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ В ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ


Пістун М.Д. ВИРОБНИЧО-ТЕРИТОРІАЛЬНА ТИПІЗАЦІЯ КОЛГОСПІВ І РАДГОСПІВ ЯК СМЕТОД ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНОГО АНАЛІЗУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


Тащук К.О. ВОДНІ РЕСЕРСИ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ ВИРОБНИЦТВА


Пітюренко Ю.І., Якимова М.П. МЕТОДИЧНІ ПИТАННЯ ВИДІЛЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ СИСТЕМ МІСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ І ВИЗНАЧЕННЯ ЇХ МЕЖ


Ганечко Л.О., Якимова М.П. ДЕЯКІ ПИТАННЯ АНАЛІЗУ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ У МІСТАХ - ГІРНИЧОДОБУВНИХ ЦЕНТРАХ ДОНЕЦЬКО-ПРИДНІПРОВСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО РАЙОНУ УРСР


Давиденко О.П. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗШИРЕННЯ ПОВНОЗБІРНОГО БУДІВНИЦТВА В ЗАХІДНИХ ОБЛАСТЯХ УРСР


Слюсар В.Д., Назаренко В.Л. ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ РОЗМІЩЕННЯ ЦУКРОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ РСР


Процик І.Г. ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТА РОЗМІЩЕННЯ САДІВНИЦТВА ТЕРНОПІЛЬЩИНИ


Гуцуляк О.М. ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА ВИНОГРАДУ В ЗАКАРПАТТІ ТА ЇЇ ТЕРИТОРІАЛЬНІ ВІДМІННОСТІ


Ігнатенко М.Г., Баченіна І.А. ОБГРУНТУВАННЯ ЗОН ЗБУТУ КАЛІЙНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ СРСР


Крачило М.П. ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТУРИСТСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА РАДЯНСЬКОЇ БУКОВИНИ


Барабаш В.І., Благов В.П. ПРИРОДНІ  Й ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО ПРОМИСЛОВОГО ВУЗЛА І ЙОГО ВИРОБНИЧО-ТЕРИТОРІАЛЬНА СТРУКТУРА


Чернюк Л.Г., Легкодух Л.К. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ І РОЗМІЩЕННЯ ПРОМИСЛОВО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ НА ТЕРИТОРІЇ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ


Могила К.С. ВИРОБНИЧО-ЕКОНОМІЧНІ ЗВ'ЯЗКИ ДОНЕЦЬКО-МАКІЇВСЬКОГО ПРОМИСЛОВО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ


Іщук С.І., Стеченко Д.М. ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ЦУКРОБУРЯКОВОГО КОМПЛЕКСУ ПІВДЕННО-ЗАХІДНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РАЙОНУ


 

Вимоги до оформлення

Інформація для рецензентів

Завантажте анкету рецензента: 

Видавнича етика

Поточний випуск

Контактна інформація

Адреса редакційної колегії:

м. Київ, МСП-680, проспект Академіка Глушкова, 2, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра економічної та соціальної географії

Тел.: 8 (044) 521-32-24,
8 (044) 521-35-79