Випуски 1970-х років
  • Реєстрація


Волос С.О., Іщук С.І. ПРОБЛЕМИ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ПЛАНУВАННЯ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНСЬКОЇ РСР


Корецький Л.М., Степаненко А.В. МЕТОДИЧНІ ПИТАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗОН ПРОМИСЛОВИХ ВУЗЛІВ


Іщук С.І., Стеченко Д.М. ПИТАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ І ЗВ'ЯЗКІВ ПРОМИСЛОВО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ


Шипович Є.Й. ЗРУШЕННЯ У РОЗВИТКУ І РОЗМІЩЕННІ МІСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ УКРАЇНСЬКОЇ РСР ЗА РОКИ РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ


Волос С.О. ТРУДОВІ РЕСУРСИ ПРИКАРПАТТЯ І ПРОБЛЕМИ ЇХ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ


Заставецький Б.І. ДО ПИТАННЯ ПРО РЕКОНСТРУКЦІЮ СІЛЬСЬКОГО РОЗСЕЛЕННЯ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Суходольський К.О. ТЕРИТОРІАЛЬНІ КОМПЛЕКСИ РЕСУРСІВ ГІРНИЧО-ХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ (ДОСВІД РАЙОНУВАННЯ)


Іванух Р.А. ОСНОВНІ ШЛЯХИ ВІДТВОРЕННЯ І ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ РЕСУРСІВ УРСР


Чернюк Л.Г. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ І ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МАШИНОБУДУВАННЯ ПІВДЕННО-ЗАХІДНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РАЙОНУ


Давиденко О.П. ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ І ПОЛІПШЕННЯ РОЗМІЩЕННЯ ПРОМИСЛОВОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ УРСР


Паламарчук Г.М. ТИПИ І РОЗМІЩЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ МОЛОЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УРСР


Твердохлєбов І.Т. ПРОБЛЕМИ РЕКРЕАЦІЙНОГО РАЙОНУВАННЯ


Писаренко С.М. ПИТАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ ЕКОНОМІЧНОГО ВУЗЛА


Пістун М.Д. ТЕРИТОРІАЛЬНА СТРУКТУРА АГРАРНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ (АТК)


Паламарчук М.М., Пітюренко Ю.І., Язиніна Р.О. ТЕРИТОРІАЛЬНА СТРУКТУРА НАРОДНОГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ ПІВДЕННОГО ЕКОНОМІЧНОГО РАЙОНУ СРСР І ЇЇ ВПЛИВ НА РОЗСЕЛЕННЯ


Ігнатенко М.Г., Дарова А.Т., Жупанський Я.І., Мельник О.О. УМОВИ ФОРМУВАННЯ АГРАРНО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ В ЗОНІ ІНТЕНСИВНОГО ТОВАРНОГО РОСЛИННИЦТВА


Гуцуляк О.М. ВИНОГРАДАРСЬКО-ВИНОРОБНІ ВИРОБНИЧО-ТЕРИТОРІАЛЬНІ СИСТЕМИ ЗАКАРПАТТЯ


Коценко К.Ф. ДО ПИТАННЯ ПРО ТРАНСПОРТНУ СИСТЕМУ ЕКОНОМІЧНОГО РАЙОНУ


Сиротенко А.Й. ПРИРОДНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ГОСПОДАРСТВА В НАРОДНІЙ РЕСПУБЛІЦІ КОНГО (НРК)


 

Вимоги до оформлення

Інформація для рецензентів

Завантажте анкету рецензента: 

Видавнича етика

Поточний випуск

Контактна інформація

Адреса редакційної колегії:

м. Київ, МСП-680, проспект Академіка Глушкова, 2, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра економічної та соціальної географії

Тел.: 8 (044) 521-32-24,
8 (044) 521-35-79