Випуски 1970-х років
  • Реєстрація


Іщук С.І. МЕТОДОЛОГІЧНІ ПИТАННЯ ВИВЧЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ СИСТЕМ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ


Білозерцева В.О. ГАЛУЗЕВА СТРУКТУРА НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРОБЛЕМА ЗБЛИЖЕННЯ РІВНІВ ГОСПОДАРСЬКОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНИХ РАЙОНІВ


Шипович Є.Й. ПИТАННЯ ГЕОГРАФІЇ МІСТ І МІСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ В ПРАЦЯХ В.І. ЛЕНІНА


Пітюренко Ю.І., Грицай Т.Н. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПРИДУНАЙСЬКОЇ СИСТЕМИ РОЗСЕЛЕННЯ


Барабаш В.Й., Благов В.П. ГАЛУЗЕВА СТРУКТУРА ТА РАЙОНУВАННЯ ПРОМИСЛОВОСТІ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Тамбовцева Г.Т. ДЕЯКІ ПИТАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПЛОДООВОЧЕВОЇ КОНСЕРВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ


Пістун М.Д. ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ПОДІЛ ПРАЦІ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ


Мохначук С.С., Поповіченко В.І. ЗАСТОСУВАННЯ КОРЕЛЯЦІЙНОГО АНАЛІЗУ ДО ВИВЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРАЦІ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ


Топчієв О.Г., Бондарева Н.П. МЕТОДИ ФАКТОРНОГО АНАЛІЗУ В ДОСЛІДЖЕННЯХ ГЕОГРАФІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


Скульбашевська В.Б. ТРАНСПОРТНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗВ'ЯЗКИ В ХІМІЧНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ ПІВДЕННО-ЗАХІДНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РАЙОНУ


Жупанський Я.І., Тащук К.О., Ігнатенко М.Г. ДО ПИТАННЯ ПРО ІНТЕГРАЛЬНІ ГОСПОДАРСЬКО-ТЕРИТОРІАЛЬНІ КОМПЛЕКСИ


Яснюк Т.Є. ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ БУРОВУГІЛЬНОГО ЦИКЛУ ВИРОБНИЦТВ УРСР


Стеченко Д.М. ТИПИ ГАЛУЗЕВИХ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ РАЙОНІВ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ФОРМУВАННЯ


Нагірна В.П., Липець Ю.В. ВПЛИВ ПРИРОДНИХ УМОВ І СТРУКТУРИ ЗЕМЕЛЬНОГО ФОНДУ НА ФОРМУВАННЯ ТВАРИННИЦЬКО-ПРОМИСЛОВИХ СИСТЕМ УКРАЇНСЬКОЇ РСР


Гонак М.І. СОЦІАЛІСТИЧНА ЕКОНОМІЧНА ІНТЕГРАЦІЯ І ГЕОГРАФІЯ КОЛЬОРОВОЇ МЕТАЛУРГІЇ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН - ЧЛЕНІВ РЕВ


Пістун М.Д., Мохначук С.С. ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ЛІСОПРОМИСЛОВИХ КОМПЛЕКСІВ (ЛПК)


 

Вимоги до оформлення

Інформація для рецензентів

Завантажте анкету рецензента: 

Видавнича етика

Поточний випуск

Контактна інформація

Адреса редакційної колегії:

м. Київ, МСП-680, проспект Академіка Глушкова, 2, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра економічної та соціальної географії

Тел.: 8 (044) 521-32-24,
8 (044) 521-35-79