Випуски 1970-х років
  • Реєстрація


Іщук С.І., Стеченко Д.М., Литвиненко Р.І. ТЕРИТОРІАЛЬНІ ВІДМІННОСТІ В РІВНЯХ ПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ РАЙОНІВ І ОБЛАСТЕЙ (НА ПРИКЛАДІ КАЗАХСТАНУ)


Пістун М.Д., Олійник Я.Б. ФАКТОРИ РАЦІОНАЛЬНОГО РОЗМІЩЕННЯ ТВАРИННИЦЬКИХ КОМПЛЕКСІВ


Васильєва З.М., Ковалевський В.В. МІСТО ЯК ЕЛЕМЕНТ СИСТЕМИ РОЗСЕЛЕННЯ (В ПОРЯДКУ ОБГОВОРЕННЯ)


Омельянчук М.В. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ І ПРОБЛЕМИ РЕКОНСТРУКЦІЇ СІТКИ МІСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ ЗАХІДНОЇ ЧАСТИНИ БІЛОРУСЬКОГО ПОЛІССЯ (В МЕЖАХ БРЕСТСЬКОЇ ОБЛАСТІ)


Якуба К.І. МАСШТАБИ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ МІГРАЦІЇЇ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ РСР


Хомра О.У. ВПЛИВ РОЗСЕЛЕННЯ НА РОЗВИТОК МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ


Пацера А.Д. ДО ПИТАННЯ ПРО РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ


Іванух Р.А. ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ПРИРОДНИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ РЕСУРСІВ І ЇХ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ


Твердохлєбов І.Т., Щербина Н.Ф. ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНА ОЦІНКА КРИМСЬКИХ РЕКРЕАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ МІНЕРАЛЬНОГО ПОХОДЖЕННЯ


Яснюк Т.Є. ОСНОВНІ ЕТАПИ АНАЛІЗУ РАЙОННИХ ЦИКЛІВ ВИРОБНИЦТВ МІНЕРАЛЬНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ


Язиніна Р.О. ОСНОВНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ПІВДЕННОГО ЕКОНОМІЧНОГО РАЙОНУ


Козаченко Т.І., Нагірна В.П. ЛОСЛІДЖЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ВІДМІННОСТЕЙ У ВИРОБНИЦТВІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА ОСНОВІ СЕРІЇ СПОЛУЧЕНИХ КАРТ


Скульбашевська В.Б. ЗНАЧЕННЯ ТРАНСПОРТНО-ЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ У РОЗВИТКУ ГОСПОДАРСТВА ПІВДЕННО-ЗАХІДНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РАЙОНУ СРСР


Коценко К.Ф. ТЕРИТОРІАЛЬНА СТРУКТУРА ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ ПІВДЕННО-ЗАХІДНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РАЙОНУ УРСР


Ігнатенко М.Г., Дарова А.Т., Мельник О.О. РОЛЬ ВИРОБНИЧО-ТРАНСПОРТНИХ ЗВ'ЯЗКІВ У ФОРМУВАННІ АГРАРНО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ


Тамбовцева Г.Т. ПРОБЛЕМИ ТЕРИТРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ОЛІЙНО-ЖИРОВОГО КОМПЛЕКСУ ПІВДЕННО-ЗАХІДНОГО ПРИАЗОВ'Я


Станкевич Г.Л., Шевченко З.С. УКРАЇНСЬКИЙ РАДЯНСЬКИЙ ЕКОНОМІСТ І ГЕОГРАФ К.Г. ВОБЛИЙ (ДО 100-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ)


Сущевський Д.В., Горленко І.А. ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОБЛАСНОГО НАРОДНОГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ


 

Вимоги до оформлення

Інформація для рецензентів

Завантажте анкету рецензента: 

Видавнича етика

Поточний випуск

Контактна інформація

Адреса редакційної колегії:

м. Київ, МСП-680, проспект Академіка Глушкова, 2, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра економічної та соціальної географії

Тел.: 8 (044) 521-32-24,
8 (044) 521-35-79