Випуски 1970-х років
  • Реєстрація


Мохначук С.С. СИСТЕМНИЙ ПІДХІД І ГЕОГРАФІЯ


Фільваров Г.Й. ДО ПИТАННЯ ПРО КОМПЛЕКСНУ ОЦІНКУ УМОВ РОЗМІЩЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ЦЕНТРІВ


Пістун М.Д., Малюк С.М. З ДОСВІДУ ОПТИМІЗАЦІЇ СИРОВИННИХ ЗОН БУРЯКОЦУКРОВИХ АПК КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Лєснов О.В., Пітюренко Ю.І. ОСОБЛИВОСТІ ТА ВІДМІННОСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПЕРЕДУМОВ УРБАНІЗАЦІЇ І РОЗВИТКУ АГЛОМЕРАЦІЙ У КАПІТАЛІСТИЧНИХ І СОЦІАЛІСТИЧНИХ КРАЇНАХ


Якимова М.П. ДО ПИТАННЯ ПРО ХАРАКТЕРИСТИКУ МЕРЕЖІ МІСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ РЕГІОНАЛЬНИХ СИСТЕМ (на прикладі Донецько-Придніпровського економічного району)


Волос С.О., Ковалишин В.П. ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ У ЛІСОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ


Корецький Л.М, Чернюк, Л.Г. ОСОБЛИВОСТІ І ДИНАМІКА ПРОМИСЛОВОЇ СТРУКТУРИ МІСТ ОБЛАСТЕЙ ПОДІЛЛЯ УРСР


Ігнатенко М.Г., Баченіна І.А. ХІМІЗАЦІЯ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА (на прикладі Південно-Західного економічного району)


Давиденко О.П. ПОТЕНЦІАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ РОЗШИРЕННЯ І ЗМІЦНЕННЯ СИРОВИННОЇ БАЗИ ПРОМИСЛОВОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ УРСР


Возна М.В., Тихонова О.О., Коваль А.М., Петровський М.О., Спічек Л.К. ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ПІВДЕННО-ЗАХІДНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РАЙОНУ


Пелих В.М., Коценко К.Ф. ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ВАНТАЖНОГО АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ ПІВДЕННО-ЗАХІДНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РАЙОНУ УРСР


Коценко К.Ф. РІЧКОВИЙ ТРАНСПОРТ ПІВДЕННО-ЗАХІДНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РАЙОНУ І ШЛЯХИ ЙОГО РАЦІОНАЛІЗАЦІЇ


Писаренко С.М. МІСЦЕ АГРАРНО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ В СИСТЕМІ ЧЕРНІВЕЦЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО ВУЗЛА


Паламарчук О.М. ТЕОРЕТИКО-МНОЖИННА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ДЕЯКИХ КАТЕГОРІЙ ТЕОРІЇ ВИРОБНИЧО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ СИСТЕМ


Жовнір Л.Ф. ПОГЛИБЛЕННЯ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА - УМОВА РОЗВИТКУ АГРАРНО-ПРОМИСЛОВИХ КОМПЛЕКСІВ


Тамбовцева Г.Т. ПРОБЛЕМИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ МОЛОКОПЕРЕРОБНОГО КОМПЛЕКСУ ПІВДЕННО-ЗАХІДНОГО ПРИАЗОВ'Я


Ігнатенко М.Г., Туряк В.Ю., Панаєвська Д.Т. ЦІННИЙ ПОСІБНИК З ЕКОНОМІЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ УКРАЇНСЬКОЇ РСР


Харченко А.С., Левицький І.Ю., Руденко Л.Г. ДО 60-РІЧЧЯ А.П. ЗОЛОВСЬКОГО


 

Вимоги до оформлення

Інформація для рецензентів

Завантажте анкету рецензента: 

Видавнича етика

Поточний випуск

Контактна інформація

Адреса редакційної колегії:

м. Київ, МСП-680, проспект Академіка Глушкова, 2, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра економічної та соціальної географії

Тел.: 8 (044) 521-32-24,
8 (044) 521-35-79