Рецензії та огляди
  • Реєстрація

д. геогр. наук, професор М. В. Багров

Рецензований підручник належить до оригінальних фундаментальних видань, яких в Україні поки що не було. Його автори – два американські географи з відомих університетських центрів США (Мічиган, Маямі) і наш український учений, автор підручників і навчальних посібників із соціально-економічної географії України, заслужений професор Львівського національного університету ім. І. Франка Олег Шаблій. Останньому належить великий розділ “Україна”, який становить десяту частину книги, а також наукове редагування її українського перекладу із десятого англомовного видання.

У чому головне достоїнство книги? Чому око українських географів і видавців впало саме на цей підручник?

Передовсім, це книга про людину, людські спільноти у їхньому живому житті, у “географічному бутті”, тобто у закоріненості людей у природне довкілля в нашому різноманітному і контрастному світу. Новизною тут є те, що автори представляють світ нетрадиційно, тобто на розрізі материків і держав. Вони виділяють дванадцять так званих “релм”, тобто географічні світи. Кожен такий світ – це велика область, на Земній кулі, що характеризується історико-культурною та природно-географічною специфікою. Є своєрідні цівілізаційні світи.

Серед глобальних світів виділено: Європейський, Російський, Північноамериканський, Середньоамериканський, Південноамериканський, Північноафрикансько-Південнозахідноазійський, Східноазійський, Південно- Східноазійский, Австралійський і Тихоокеанський. Як бачимо, деякі світи охоплюють частини сусідніх материків, а один з них є океанічним (Тихоокеанський).

Автори виділяють два типи цих світів: один, де чітко домінує певна країна; другий, де таке домінування відсутнє. Прикладом першого є Російський світ, прикладом другого – Європейський, до якого автори відносять і Україну.

Регіони трактуються авторами як геопросторові частини окремих світів, що характеризується специфічними особливостями природи, історії, демографії, культури, господарського розвитку, взаємодії суспільства і природи тощо. Так Європа поділена на регіони: Західна Європа, Британські острови, Північна Європа, Середземноморська Європа, Східна Європа. В останню входять чотири субрегіони, і в один з них – Чорноморський входить Україна.

Отже, держава як політично-територіальна цілість є останнім (четвертим) ступенем системи: географічний світ – регіон – субрегіон –держава. Цим, правда, геопросторовість не закінчується. Часто в середині держави встановлено менші територіальні одиниці з урахуванням демографічної, етнічної чи господарської специфіки.

Таким чином, маємо досить послідовну геопросторову класифікацію, у якій одиниці першого рівня входять у територіальні відмінності вищого. Правда, саме тут на світовому рівні підтверджується обгрунтований О. Шаблієм принцип нестрогої побудови реальної таксономії географічних понять: буває, що одиниця вищого рівня прямо входить не у вищий над нею рівень, а ніби ”проскакує” його. Наприклад, у регіоні Північної Америки субрегіони відсутні, а прямо в нього входять держави – США і Канада.

Високий теоретичний, методичний і прикладний рівні забезпечуються великою мірою системою концептів. Концепт – це розгорнуте поняття, свого роду стисла концепція. Сукупність концептів викладено у кінці книги у так званому глосарію.

Позитивна сторона книги – це її україноцентризм, ідею якого О.І. Шаблію вдалося провести через усю її канву від початку до кінця. По-перше, це досягається шляхом введення великого розділу під назвою “Україна”; по-друге, шляхом українізації термінології.

 

Опубліковано за матеріалами: Багров М. В. Геополитика и экогеодинамика регионов. - 2007. - Вып.2. - С. 175-176

Вимоги до оформлення

Інформація для рецензентів

Завантажте анкету рецензента: 

Видавнича етика

Поточний випуск

Контактна інформація

Адреса редакційної колегії:

м. Київ, МСП-680, проспект Академіка Глушкова, 2, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра економічної та соціальної географії

Тел.: 8 (044) 521-32-04,
8 (044) 521-32-24