Наукометричні бази
  • Реєстрація

Редакція підтримує Будапештську ініціативу відкритого доступу (Budapest Open Access Initiative), спрямовану на вільне та безкоштовне поширення наукових знань, яке сприяє прискореному розвитку науки.

Науковий журнал "Економічна та соціальна географія" реферується та індексується в таких наукових базах:

  • Index Copernicus (IC) — польська наукометрична база даних, названа на честь Ніколая Коперника. Має декілька інструментів оцінки наукових видань, проектів, установ та окремих вчених. Журнали, якість яких відповідає встановленим вимогам, вносяться до списку Index Copernicus Master List. Для них визначається щорічний індекс якості журналу Index Copernicus Value (ICV). Журнал "Економічна та соціальна географія" індексується у Index Copernicus з 2016 року; ICV 2016 = 53,70.
  • Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського - найбільша за обсягом фонду та площею приміщень бібліотека України, головний науково-інформаційний центр держави, науково-дослідний інститут Відділення історії, філософії та права НАН України. Згідно з наказом ВАК України і НАН України від 07.07.2008 N 436/311 усі електронні версії періодичних друкованих наукових фахових видань оприлюднюються на офіційному сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.
  • "Україніка наукова" - українська загальнодержавна реферативна база даних з природничих, технічних, суспільних, гуманітарних та медичних наук. Започаткована Національною бібліотекою України імені В. І. Вернадського та Інститутом проблем реєстрації інформації НАН України. Має друкований аналог — реферативний журнал "Джерело".
  • Наукова бібліотека ім. М.Максимовича - структурний підрозділ Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Наукова бібліотека університету є базою Науково-методичної бібліотечної комісії при Міністерстві освіти і науки України і методичним центром для вузівських бібліотек України. З 1940 року має статус Наукової. Станом на сьогодні є однією з найбільших і найстаріших вузівських бібліотек України.
  • Google Академія - вільна доступна пошукова система, яка індексує повний текст наукових публікацій всіх форматів і дисциплін.

Редакція проводить активну роботу з включення журналу "Економічна та соціальна географія" в міжнародні електронні бібліотеки, каталоги та наукометричні бази з метою входження в світовий науковий інформаційний простір, підвищення як рейтингу самого журналу, так і індексів цитування його авторів. Проводиться активна робота із залучення провідних міжнародних науковців у галузі географії до процесу рецензування статей авторів збірника.

Вимоги до оформлення

Інформація для рецензентів

Завантажте анкету рецензента: 

Видавнича етика

Поточний випуск

Контактна інформація

Адреса редакційної колегії:

м. Київ, МСП-680, проспект Академіка Глушкова, 2, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра економічної та соціальної географії

Тел.: 8 (044) 521-32-04,
8 (044) 521-32-24