Хроніка
  • Реєстрація

З 30 серпня по 2 вересня 2015 року в м. Будапешт проходив 5-й географічний конгрес Європейського географічного союзу. 

Засідання відбулися в приміщеннях Академії наук Угорщини та Будапештському університеті,  загалом було заслухано понад 600 секційних та десяток пленарних доповідей, розгорнута велика експозиція постерів.  Тематика конгресу - "Конвергенція і дивергенція географії в Європі" в межах якої розглядалися проблеми змін в геопросторі і часі, в політичній географії та геополітиці ,  ГІС -досліджень, природних загроз та рисків, взаємозв’язків ландшафтів та географічного середовища.   

Доповіді фахівців кафедри країнознавства та туризму географічного факультету були репрезентовані в двох секціях з політико-географічної тематики доктором географічних наук, професором Яценко Борисом Павловичем "Позиціонування  України в геоекономічних, геополітичних та геоцивілізаційних регіонах Європи" та кандидатом географічних наук Коромою Наталією Степанівною "Нові територіальні ідентичності в Балтійсько-Чорноморському просторі".

Вимоги до оформлення

Інформація для рецензентів

Завантажте анкету рецензента: 

Видавнича етика

Поточний випуск

Контактна інформація

Адреса редакційної колегії:

м. Київ, МСП-680, проспект Академіка Глушкова, 2, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра економічної та соціальної географії

Тел.: 8 (044) 521-32-04,
8 (044) 521-32-24