Випуск 80
  • Реєстрація

ВІД ГЕОГРАФІЇ ЗАХВОРЮВАНОСТІ ДО ГЕОГРАФІЇ ЗДОРОВ’Я: СУЧАСНІ АКЦЕНТИ НАУКОВОГО ПОШУКУ

Людмила НЄМЕЦЬ

Відгук на книгу: Мезенцева Н.І., Батиченко С.П., Мезенцев К.В. Захворюваність і здоров’я населення в Україні: суспільно-географічний вимір: Монографія. – К.: ДП «Прінт Сервіс», 2018. – 136 c.

Мова:

українська


DOI: 
https://doi.org/10.17721/2413-7154/2018.80.42

Рекомендуємо цитувати цю статтю так: Niemets, L. (2018). From the geography of morbidity to the geography of health: current focuses of scientific research. Ekonomichna ta Sotsialna Geografiya, 80, 42, https://doi.org/10.17721/2413-7154/2018.80.42.

Print ISSN: 2413-7154. Online ISSN: 2413-7553

Вимоги до оформлення

Інформація для рецензентів

Завантажте анкету рецензента: 

Видавнича етика

Поточний випуск

Контактна інформація

Адреса редакційної колегії:

м. Київ, МСП-680, проспект Академіка Глушкова, 2, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра економічної та соціальної географії

Тел.: 8 (044) 521-32-04,
8 (044) 521-32-24