Випуск 80
  • Реєстрація

МІСЬКЕ РОЗСЕЛЕННЯ У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ: ДИНАМІКА ТА СТРУКТУРА

Анатолій ДОЦЕНКО

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», Київ, Україна

Анотація

У статті розглянуті суспільно-географічні процеси розвитку міського розселення у такому специфічному регіоні України, як Київщина, де історично сформувалася відносно густа розгалужена та стабільна міська поселенська мережа. В процесі функціонування цієї мережі виявилися певні особливості та диспропорці ї структури міської мережі , зокрема міст та селищ міського типу, що зумовило деякі проблеми подальшого розвитку міського розселення. Значний вплив на розвиток міського розселення у Київській області мало географічне положення ї ї навколо столиці м. Києва. За останні 27 років відбулися помітні зрушення через ї ї динамічність: виникло два нових міста на базі селищ міського типу; одне місто перейшло з категорії середніх до категорії малих; два великих села переведені до категорії селищ міського типу тощо. Істотні відмінності систем міського розселення Київської області та суміжних регіонів є результатом їх різновекторного соціально-економічного розвитку. Враховуючи тенденцію розвитку міського розселення у 2001-2016 рр., особливості структури міст і селищ міського типу, у статті було розроблено прогноз розвитку міського розселення у Київській області та обґрунтовані напрями вирішення їх проблем. Вирішення проблем соціально-економічного розвитку міських поселень Київської області потребує диференційованого підходу до вивчення поселень в залежності від їх людності, функцій, географічного положення тощо. Особливо гостро стоїть проблема активізації соціально-економічного розвитку малих міст. Ця проблема на початку ХХІ ст. почала повільно вирішуватися в процесі реалізації двох загальнодержавних програм по малих містах, але через припинення їх державного фінансування ці програми так і не були виконані. Окремої уваги потребують 14 монофункціональних малих міст Київщини. Основними напрямами розвитку другого типу малих міст має бути підвищення технічного рівня і модернізація діючих підприємств, підвищення їх ефективності і конкурентоспроможності, будівництво нових промислових підприємств, технічно взаємопов’язаних із діючими, підвищення інвестиційної привабливості цих міст, зміцнення транспортної та соціальної інфраструктури.

Ключові слова:

регіон, розселення, місто, система, структура, територія 

Мова:

українська


DOI: 
https://doi.org/10.17721/2413-7154/2018.80.33-39

Рекомендуємо цитувати цю статтю так: Dotsenko, A. (2018). Urban settlement in the Kyiv Region: dynamics and structure. Ekonomichna ta Sotsialna Geografiya, 80, 33-39, https://doi.org/10.17721/2413-7154/2018.80.33-39.

Print ISSN: 2413-7154. Online ISSN: 2413-7553

Вимоги до оформлення

Інформація для рецензентів

Завантажте анкету рецензента: 

Видавнича етика

Поточний випуск

Контактна інформація

Адреса редакційної колегії:

м. Київ, МСП-680, проспект Академіка Глушкова, 2, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра економічної та соціальної географії

Тел.: 8 (044) 521-32-04,
8 (044) 521-32-24