Випуск 80
  • Реєстрація

СІЛЬСЬКИЙ ТУРИЗМ: СУТНІСТЬ ТА АСПЕКТИ ПОНЯТІЙНО-ТЕРМІНОЛОГІЧНОГО АПАРАТУ

1Наталія МАТВІЄНКО, 2Ірина ОКОЛОВИЧ

1,2Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

1Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., 2Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Анотація

Над дослідженням різних аспектів функціонування сільського туризму працюють багато науковців, але, не зважаючи на це, в науковому полі залишається проблема невизначеності і неоднозначного тлумачення дефініцій у сільському туризмі, що пов’язане в першу чергу із багатоаспектністю цього виду діяльності та нерозумінням його сутності. Метою статті є дослідження і узагальнення термінів та понять, що зустрічаються у понятійно-концептуальному полі сільського туризму.
До визначення сутності сільського туризму застосовують різні підходи не тільки в Україні, а й за кордоном. Найпоширенішим з них є визначення сільського туризму як такого, що здійснюється в межах сільської місцевості. Але, на нашу думку, цей підхід є суперечливим та не може претендувати на максимальну об’єктивність, оскільки в практиках різних країн існують відмінності не тільки щодо видів і форм сільського туризму, а й щодо територіальних розмірів сільських адміністративних одиниць, визначення їх за чисельністю населення тощо. А особливість сільського туризму полягає не лише в проваджені його в сільській місцевості, а й в специфіці туристичних послуг, які надаються.
В статті запропоноване узагальнення сутності, специфічних рис та функцій сільського туризму, базуючись на сучасних дослідженнях з цього напрямку та виходячи із твердження, що основна послуга сільського туризму – це не просто надання туристам тимчасового проживання в сільській садибі, а формування комплексного обслуговування тих, хто відпочиває, а також беручи до уваги його роль як інструменту забезпечення сталого соціально-економічного розвитку сільських територій.

Ключові слова:

туризм, турист, термін, сільський (зелений) туризм, агротуризм, екотуризм, сільська садиба 

Мова:

українська


DOI: 
https://doi.org/10.17721/2413-7154/2018.80.28-32

Рекомендуємо цитувати цю статтю так: Matviyenko, N., Okolovych, I. (2018). Rural tourism: the essence and aspects of concepts and terminology. Ekonomichna ta Sotsialna Geografiya, 80, 28-32, https://doi.org/10.17721/2413-7154/2018.80.28-32.

Print ISSN: 2413-7154. Online ISSN: 2413-7553

Вимоги до оформлення

Інформація для рецензентів

Завантажте анкету рецензента: 

Видавнича етика

Поточний випуск

Контактна інформація

Адреса редакційної колегії:

м. Київ, МСП-680, проспект Академіка Глушкова, 2, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра економічної та соціальної географії

Тел.: 8 (044) 521-32-04,
8 (044) 521-32-24