Випуск 77
  • Реєстрація

ОЦІНОЧНО-ПРОГНОСТИЧНА МОДЕЛЬ ГЕОДЕМОГРАФІЧНОЇ СИСТЕМИ РЕГІОНУ

Катерина СЕГІДА

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Анотація: 

Геодемографічна система регіону є типовим об’єктом суспільно-географічних досліджень. Оціночно-прогностична модель геодемографічної системи створена для експериментального дослідження тенденцій розвитку геодемографічної системи і прогнозування її змін за різними сценаріями управління. Побудова моделі вимагає виконання кількох підготовчих стадій. Перша з них – це ідеалізація досліджуваної системи. Наступна стадія моделювання – стадія формалізації – передбачає перехід від образного і вербального опису моделі до однозначного представлення її засобами формальної логіки у вигляді математичних рівнянь балансового типу. Для опису зміни стану геодемографічної системи використовується балансове рівняння, яке описує кожне поселення або локальну геодемографічну систему у складі регіональної геодемографічної системи. Наступна стадія побудови моделі – параметризація і задання початкових умов. Гнучкість алгоритму функціонування моделі дозволяє реалізувати чотири основні варіанти її використання (у порядку ускладнення): а) ретроспективний аналіз для виявлення основних часових тенденцій функціонування регіональної  геодемографічної системи; б) прогнозування стану регіональної геодемографічної системи на ближню та середню перспективу за різними варіантами її розвитку; в) використання моделі у процесі управління формуванням і розвитком регіональної геодемографічної ситуації; г) створення постійно діючої в on-line режимі моделі регіональної геодемографічної системи та її розвитку. Створення постійно діючої моделі регіональної геодемографічної системи є перспективною граничною реалізацією ідеї застосування запропонованої оціночно-прогностичної моделі в суспільному управлінні.

Ключові слова:

населення, геодемографічна система, геодемографічні процеси, моделювання, оціночно-прогностична модель 

Мова:

українська


DOI: 
https://doi.org/10.17721/2413-7154/2017.77.85-91

Рекомендуємо цитувати цю статтю так: Sehida, K. (2017). Estimate and predictive model of regional geodemographic system. Ekonomichna ta Sotsialna Geografiya, 77, 85-91 (in Ukrainian, abstr. in English), https://doi.org/10.17721/2413-7154/2017.77.85-91.

Вимоги до оформлення

Інформація для рецензентів

Завантажте анкету рецензента: 

Видавнича етика

Поточний випуск

Контактна інформація

Адреса редакційної колегії:

м. Київ, МСП-680, проспект Академіка Глушкова, 2, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра економічної та соціальної географії

Тел.: 8 (044) 521-32-04,
8 (044) 521-32-24