Випуск 77
  • Реєстрація

ВПЛИВ СЕЦЕСІЙНИХ РУХІВ НА ТЕРИТОРІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНУ СИСТЕМУ ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОГО РЕГІОНУ

Людмила КОВАЛЕВИЧ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

ludmylkakovalevych@gmaіl.com

Анотація: 

Сецесіонізм як політико-географічне явище характеризується конкретною територією поширення, що дозволяє досліджувати його вплив на територіально-політичні системи різного рівня. У цьому дослідженні розглянуто основні впливи європейського сецесіонізму на політосферу регіону, до яких віднесено урізноманітнення політичного спектра сучасної Європи завдяки формуванню неурядових організацій на загальноєвропейському рівні та ряду сецесійних регіоналістських партій на національному та регіональному. Більш того, участь сецесійних рухів у функціонуванні наднаціональних інституцій Європейського Союзу посилює їхній вплив на регіональну та загальну політику ЄС. Більшість європейських партій етнорегіоналістського спрямування сконцентровано в трьох основних зонах (морське та океанічне узбережжя, східна периферія регіону та територія міського поясу Європи). В діяльності сецесійних рухів домінує політична складова і вони, в основному, намагаються досягти своїх цілей мирними, демократичними засобами. Водночас, ці рухи є чинником дестабілізації та дезінтеграції на політичній карті Європи, які ставлять під загрозу систему європейської безпеки, можуть призвести до утворення нових держав та зміни центрів впливу в регіоні.

Ключові слова:

сецесіонізм, сецесійні рухи, регіоналістські партії, ТПС, територіально-політична система, ЄС, політична карта 

Мова:

українська


DOI: 
https://doi.org/10.17721/2413-7154/2017.77.78-84

Рекомендуємо цитувати цю статтю так: Kovalevych, L. (2017). Impact of secession movements on the territorial political system of the Western European region. Ekonomichna ta Sotsialna Geografiya, 77, 78-84 (in Ukrainian, abstr. in English), https://doi.org/10.17721/2413-7154/2017.77.78-84.

Вимоги до оформлення

Інформація для рецензентів

Завантажте анкету рецензента: 

Видавнича етика

Поточний випуск

Контактна інформація

Адреса редакційної колегії:

м. Київ, МСП-680, проспект Академіка Глушкова, 2, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра економічної та соціальної географії

Тел.: 8 (044) 521-32-04,
8 (044) 521-32-24