Випуск 77
  • Реєстрація

ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ: СУТНІСТЬ, ІНДИКАТОРИ, ТЕРИТОРІАЛЬНА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ

1Наталія МЕЗЕНЦЕВА, 2Оксана ТРУСІЙ

1,2Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

1Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.2Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Анотація: 

Важливою складовою глобальної безпеки людства та національної безпеки країн світу є продовольча безпека. При стабільній за останні 50 років тенденції до скорочення чисельності тих, хто недоїдає чи голодує, дефіцит продуктів харчування нині відчуває на собі кожен дев’ятий житель планети, а продовольчу проблему світу називають однією з головних невирішених проблем сучасного суспільства. Забезпеченню продовольчої безпеки в Україні приділяється значна увага з огляду на важливе соціально-економічне та політичне значення цього питання. Важливим його аспектом виступає територіальна диференціація рівнів продовольчої безпеки, зумовлена не лише потенційними та реальними можливостями виробництва сільськогосподарської сировини і продовольства, але й суттєвими відмінами в рівнях доходів населення, віковій його структурі, міському та сільському розселенні. Саме цей аспект продовольчої безпеки потребує проведення регулярних суспільно-географічних досліджень продовольчої доступності в Україні та її регіонах. Тому метою написання даної роботи є визначення сутності продовольчої безпеки, її індикаторів, загроз та аналіз територіальної диференціації продовольчої доступності в  Україні за індикаторами споживання різних видів продовольства у розрахунку на одну особу та структурою харчування. Методика дослідження ґрунтується на використанні кількісних методів суспільно-географічних досліджень, зокрема, статистичного, порівняльно-географічного, картографічного для візуалізації регіональних відмін споживання різних видів продовольства, кореляційного аналізу для виявлення чинників продовольчої доступності,  кластерного аналізу для групування регіонів за подібністю структури споживання продовольства.

Ключові слова:

продовольча безпека, індикатори, споживання продовольства, регіон, територіальна диференціація, Україна 

Мова:

українська


DOI: 
https://doi.org/10.17721/2413-7154/2017.77.61-70

Рекомендуємо цитувати цю статтю так: Mezentseva, N., Trusij, O. (2017). Food security in the regions of Ukraine: nature, indicators, territorial differentiation. Ekonomichna ta Sotsialna Geografiya, 77, 61-70 (in Ukrainian, abstr. in English), https://doi.org/10.17721/2413-7154/2017.77.61-70.

Вимоги до оформлення

Інформація для рецензентів

Завантажте анкету рецензента: 

Видавнича етика

Поточний випуск

Контактна інформація

Адреса редакційної колегії:

м. Київ, МСП-680, проспект Академіка Глушкова, 2, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра економічної та соціальної географії

Тел.: 8 (044) 521-32-04,
8 (044) 521-32-24