Випуск 77
  • Реєстрація

РОЛЬ ОСОБИСТИХ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ У ВИРОБНИЦТВІ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА РЕГІОНУ (НА ПРИКЛАДІ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

1Ярослава СОСНИЦЬКА, 2Лариса МАКОВЕЦЬКА

1,2Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Луцьк, Україна

1Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.2Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Анотація: 

Тваринництво є однією із провідних галузей сільського господарства Волинської області, оскільки забезпечує продовольчу безпеку регіону та економічний прибуток індивідуальних селянських господарств, які є основними виробниками продукції даної галузі. Метою статті є розкриття сучасних особливостей функціонування тваринництва в особистих селянських господарствах, висвітлення  основних проблем та перспективи розвитку тваринництва в даній категорії господарювання. Методологічною основою роботи є системний підхід до вивчення соціально-економічних процесів і явищ, що протікають у галузі тваринництва особистих селянських господарств. У процесі наукового дослідження використано низку методів, основними з яких є: теоретичного узагальнення, порівняння та аналізу, системно-структурний аналіз. У результаті дослідження встановлено, що внаслідок роздроблення сільськогосподарських підприємств інтеграційні зв’язки, які склалися між ОСГ, стали менш тісними, однак частка останніх у виробництві продукції  тваринництва постійно збільшується і становить 66,3 % тваринницької продукції регіону. Даний показник зростає у північному напрямку, оскільки у північних районах мала кількість сільськогосподарських підприємств і гірші агрокліматичні і ґрунтові умови.  Домогосподарства виробляють 83 % молока, 52 % м’яса, 93,3 % вовни та 88 % яєць від загальнообласного показника. Це зумовлено тим, що особисті селянські господарства  не тільки забезпечують власні потреби, але й отримують додатковий дохід від реалізації продукції і частково задовольняють  попит міського населення у продукції тваринництва. У результаті спостерігається збільшення значення господарств населення, укріплюється їх становище як лідера за обсягами сільськогосподарського виробництва серед усіх категорій господарств. Важливим чинником покращення становища особистих селянських господарств та збільшення в них виробництва продукції тваринництва  у Волинській області є низка обласних регіональних програм розвитку, основною метою яких є підтримка домогосподарств, надання їм технічної та фінансової допомоги. Однак залишається ряд гострих проблем, що стримують розвиток ОСГ, зокрема недостатнє фінансування, низькі закупівельні ціни на продукцію тваринництва та високі ціни на комбікорми, низька технічна забезпеченість і висока трудомісткість продукції. Вирішення вище перелічених проблем сприятиме не лише подальшому розвитку досліджуваної категорії господарств, але й підвищенню життєвого рівня сільського населення Волинської області.

Ключові слова:

особисті селянські господарства, домогосподарства, тваринництво, державні регіональні програми 

Мова:

українська


DOI: 
https://doi.org/10.17721/2413-7154/2017.77.54-60

Рекомендуємо цитувати цю статтю так: Sosnytska, Ya., Makovetska, L. (2017). The role of individual farms in regional livestick production (the case of Volyn Region). Ekonomichna ta Sotsialna Geografiya, 77, 54-60 (in Ukrainian, abstr. in English), https://doi.org/10.17721/2413-7154/2017.77.54-60.

Вимоги до оформлення

Інформація для рецензентів

Завантажте анкету рецензента: 

Видавнича етика

Поточний випуск

Контактна інформація

Адреса редакційної колегії:

м. Київ, МСП-680, проспект Академіка Глушкова, 2, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра економічної та соціальної географії

Тел.: 8 (044) 521-32-04,
8 (044) 521-32-24