Випуск 74
  • Реєстрація

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДЕМОГРАФІЧНОЇ СИТУАЦІЇ ПРИКОРДОННИХ ТЕРИТОРІЙ, ЩО ПОСТРАЖДАЛИ ВІД АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС (НА ПРИКЛАДІ РІВНЕНСЬКОЇ ТА ГОМЕЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ) 

Анастасія ГРЕБІНЬ

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, Ніжин, Україна

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Анотація:

Доцільність дослідження прикордонних територій зумовлена необхідністю активізації їхнього розвитку, запозичення та використання досвіду сусідніх країн у вирішенні найбільш гострих соціально-економічних проблем. Для порівняльної оцінки особливостей демографічної ситуації у прикордонних регіонах було обрано Рівненську область України та Гомельську область Республіки Білорусь, які мають спільний кордон, характеризуються подібними природними передумовами розвитку і зазнали значного радіоактивного забруднення у результаті аварії на Чорнобильській АЕС. Попри те, що зазначені регіони розміщується у різних країнах, вони мають подібний характер перебігу демографічних процесів. Водночас у Рівненській області рівень гостроти демографічної ситуації нижчий, ніж у Гомельській, завдяки вищому показнику народжуваності (14,6‰ та 12,3‰ відповідно) та додатньому значенню природного приросту (2,1‰ проти -0,8‰). Гіршою у Гомельській області є також вікова структура населення, оскільки частка осіб пенсійного віку становить тут 22,6%, тоді як у Рівненській – 18%. Встановлено, що більш сприятливий стан демографічній ситуації у Рівненській області визначається нижчим рівнем її урбанізованості, вищою релігійністю населення та вищою часткою осіб плідного віку. Найгострішою демографічною проблемою для обох областей є висока смертність серед осіб працездатного віку, зумовлена переважно радіоактивним забрудненням їхніх територій та кризовими процесами в економіці. На основі використання кореляційного аналізу виявлено раціаційно індуковані захворювання, до яких належать гіперплазія щитовидної залози, захворювання крові, травної системи та злоякісні новоутворення. Визначено, що серед перспективних завдань дослідження населення Гомельської та Рівненської областей, є здійснення демографічного прогнозування.

Ключові слова: 

прикордонні території, демографічні процеси, природний рух населення, захворюваність, дитяча смертність

Мова:

українська


DOI: https://doi.org/10.17721/2413-7154/2015.74.15-19

Рекомендуємо цитувати цю статтю так: Grebin, A. (2015). Comparative analysis of demographical situation of border areas affected by the Chernobyl accident (example of Rivne and Gomel regions). Ekonomichna ta Sotsialna Geografiya, 74, 15-19 (in Ukrainian, abstr. in English), https://doi.org/10.17721/2413-7154/2015.74.15-19.

Вимоги до оформлення

Інформація для рецензентів

Завантажте анкету рецензента: 

Видавнича етика

Поточний випуск

Контактна інформація

Адреса редакційної колегії:

м. Київ, МСП-680, проспект Академіка Глушкова, 2, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра економічної та соціальної географії

Тел.: 8 (044) 521-32-04,
8 (044) 521-32-24