Випуск 74
  • Реєстрація

СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ БУДІВЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

1Катерина КИЧА, 2Артем КИЧА

1,2Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

2Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Анотація:

У статті представлено дослідження основних процесів територіальної організації обласного будівельного комплексу таких як: розміщення, зосередження, інтеграція, галузево-територіальна структуризація. У результаті, вивчено галузеву структуру вищевказаного комплексу, розміщення галузей в межах адміністративної області, виділено основні підприємства промисловості будівельних матеріалів та передумови їх функціонування. Актуальність спільного дослідження визначається, по-перше, необхідністю відповісти на ключове питання дискусії щодо конкурентоспроможних видів економічної діяльності, драйверу економіки в регіоні, по-друге, спробою визначити умови формування та роль галузей спеціалізації в регіональній економічній системі. Метою статті є визначення особливостей галузевої та територіальної структури будівельного комплексу Рівненської області, характеристика основних підприємств промисловості будівельних матеріалів, умов їх формування та частки у вартості реалізованої промислової продукції. Також важливим є дослідження сировинної бази, що впливає на розвиток будівельного комплексу. Теоретичні і практичні результати були досягненні за допомогою використання наступних загальнонаукових та спеціальних методів: взаємообумовленості та взаємозв’язку, причинності, структурний аналіз, картографічний метод, метод польових досліджень, статистичний та літературний. Отже, в статті досліджена будівельна промисловість Рівненської області, визначено передумови її формування, особливості територіально-галузевої структури, виділено основні підприємства виробництва будівельних матеріалів та їх роль у промисловості регіону. Більш того, в процесі суспільно-географічного дослідження, будівельну галузь промисловості визначено галуззю спеціалізації досліджуваної області.

Ключові слова: 

будівельний комплекс, промисловість, виробництво, родовища, вартість реалізованої промислової продукції

Мова:

українська


DOI: https://doi.org/10.17721/2413-7154/2015.74.20-24

Рекомендуємо цитувати цю статтю так: Kycha, K., Kycha, A. (2015). Building complex of Rivne region: human-geographical study. Ekonomichna ta Sotsialna Geografiya, 74, 20-24 (in Ukrainian, abstr. in English), https://doi.org/10.17721/2413-7154/2015.74.20-24.

Вимоги до оформлення

Інформація для рецензентів

Завантажте анкету рецензента: 

Видавнича етика

Поточний випуск

Контактна інформація

Адреса редакційної колегії:

м. Київ, МСП-680, проспект Академіка Глушкова, 2, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра економічної та соціальної географії

Тел.: 8 (044) 521-32-04,
8 (044) 521-32-24