Випуск 73
  • Реєстрація

БЕЗПЕКА ТЕРИТОРІЇ В ЗОНІ ВПЛИВУ ВЕЛИКОГО МІСТА: РИЗИКИ, ВРАЗЛИВІСТЬ, НОВІ УПРАВЛІНСЬКІ ПІДХОДИ

Олена ДЕНИСЕНКО

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Анотація: 

В останній час міжнародні підходи до визначення безпеки території і ключові механізми її досягнення істотно трансформувалися, що відображене у цілях та заходах з їхнього впровадження міжнародних рамкових угод – Хіозької (2005-2015рр.) та Сендайської (2015-2030рр.). В Україні ці підходи на управлінському рівні майже не імплементовані, і лише окремі з них містяться у Концепції управління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру (2014р.). Водночас змістовного наповнення і осмислення потребують відносно нові для дослідницького та управлінського середовища категорії – вразливості, чутливості території, здатності реагувати на загрози, попередження та пом’якшення ризиків, які займають принципово важливе місце в міжнародній стратегії зниження ризиків. У статті ми пропонуємо аналіз змісту цих категорій та обґрунтовуємо доцільність їх врахування при трансформації управлінського механізму, зокрема при визначенні стратегії на державному та регіональному рівнях. З цією метою ми аналізуємо стан безпеки території в зоні впливу великого міста на прикладі Київської області – одного з найбільш вразливих регіонів в Україні. Виявлені особливості засвідчують достатньо значну диференціацію території в зоні впливу великого міста за рівнем загроз та чутливості, що потребує врахування при запровадженні стратегії зниження ризиків на регіональному та місцевому рівнях. Окремий акцент у статті ми робимо на доцільності приведення у відповідність механізму реалізації державної і регіональної політики у цій сфері до визначених на міжнародному рівні пріоритетів: розширення змістовного наповнення категорії ризику, формування програми заходів зі зниження ризиків з урахуванням вразливості території, посилення регіонального та місцевого рівнів управління, залучення громадськості до управлінського механізму з метою формування більш стійких до загроз і ризиків територій. 

Ключові слова:

безпека, ризик, вразливість території, велике місто, механізм управління ризиками, ГІС

Мова:

українська


DOI: https://doi.org/10.17721/2413-7154/2015.73.76-83

Рекомендуємо цитувати цю статтю так: Denysenko, O. (2015). Resilience of the territory under big city influence: risks, vulnerability, new management approaches. Ekonomichna ta Sotsialna Geografiya, 73, 76-83 (in Ukrainian, abstr. in English), https://doi.org/10.17721/2413-7154/2015.73.76-83.

Вимоги до оформлення

Інформація для рецензентів

Завантажте анкету рецензента: 

Видавнича етика

Поточний випуск

Контактна інформація

Адреса редакційної колегії:

м. Київ, МСП-680, проспект Академіка Глушкова, 2, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра економічної та соціальної географії

Тел.: 8 (044) 521-32-04,
8 (044) 521-32-24