Випуск 70
  • Реєстрація

ОСНОВНІ ЕТАПИ ФОРМУВАНННЯ  ГЕОДЕМОГРАФІЇ 

Вікторія ЯВОРСЬКА

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Анотація:

В статті  детально  розглядається етапи  формування  та становлення геодемографії як сучасного наукового напряму  географії населення.  На  першому етапі центральне місце в системі знань про народонаселення належить демографії. На другому етапі посилюється взаємодія демографії з сусідніми  науками, зокрема з географією. На їх стику формується нова дисципліна – географія населення. На третьому етапі формується новий напрям географії населення, орієнтований на дослідження регіональних відмінностей населення і розселення, та розроблення регіональної демографічної політики, який ми називаємо геодемографією. 

Ключові слова:

демографія, географія населення, геодемографія, геодемографічний процес

Мова:

українська


DOI: https://doi.org/10.17721/2413-7154/2014.70.11-21

Рекомендуємо цитувати цю статтю так: Yavorskaya, V. (2014). Main stages of formation of geodemographics. Ekonomichna ta Sotsialna Geografiya, 70, 11-21 (in Ukrainian, abstr. in English), https://doi.org/10.17721/2413-7154/2014.70.11-21.

Вимоги до оформлення

Інформація для рецензентів

Завантажте анкету рецензента: 

Видавнича етика

Поточний випуск

Контактна інформація

Адреса редакційної колегії:

м. Київ, МСП-680, проспект Академіка Глушкова, 2, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра економічної та соціальної географії

Тел.: 8 (044) 521-32-04,
8 (044) 521-32-24