Випуск 70
  • Реєстрація

ТИПОЛОГІЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ЯК ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ СУСПІЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ

Анатолій БОБРОВИЦЬКИЙ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

Анотація:

Стаття присвячена дослідженню ролі інтеграції в суспільно-географічних дослідженнях. Здійснена спроба класифікації типів інтеграційних процесів за змістом, територіальністю, часом. Дана характеристика регіональних утворень та ієрархії таких утворень, їх стрруктури як основних компонентів для моделювання територіального розвитку. 

Ключові слова:

економічна інтеграція, зона вільної торгівлі, митний союз, спільний ринок, повна інтеграція, багатовимірні інтеграційні моделі, галузева інтеграція, політична інтеграція

Мова:

українська


DOI: https://doi.org/10.17721/2413-7154/2014.70.21-32

Рекомендуємо цитувати цю статтю так: Bobrovytskyi, A. (2014). Classification and types of integration processes as a subject of human geography research. Ekonomichna ta Sotsialna Geografiya, 70, 21-32 (in Ukrainian, abstr. in English), https://doi.org/10.17721/2413-7154/2014.70.21-32.

Вимоги до оформлення

Інформація для рецензентів

Завантажте анкету рецензента: 

Видавнича етика

Поточний випуск

Контактна інформація

Адреса редакційної колегії:

м. Київ, МСП-680, проспект Академіка Глушкова, 2, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра економічної та соціальної географії

Тел.: 8 (044) 521-32-04,
8 (044) 521-32-24