Випуск 70
  • Реєстрація

ПОЛІТИКО-ГЕОГРАФІЧНА ПРОБЛЕМАТИКА У ДОСЛІДЖЕННЯХ ТУРИЗМУ 

Леонід ТКАЧУК

Національний авіаційний університет, Київ, Україна

Анотація:

Проаналізовано процеси становлення та характерні риси постіндустріального суспільства, виявлено актуальні напрями геополітичних та політико-географічних досліджень в умовах трансформації системи міжнародних відносин; розкрито потенціал політико-географічних досліджень туризму як невід’ємного елементу суспільства нового типу. 

Ключові слова:

постіндустріальне суспільство, туризм, політико-географічні дослідження

Мова:

українська


DOI: https://doi.org/10.17721/2413-7154/2014.70.32-39

Рекомендуємо цитувати цю статтю так: Tkachuk, L. (2014). Political geographic issues in tourism studies. Ekonomichna ta Sotsialna Geografiya, 70, 32-39 (in Ukrainian, abstr. in English), https://doi.org/10.17721/2413-7154/2014.70.32-39.

Вимоги до оформлення

Інформація для рецензентів

Завантажте анкету рецензента: 

Видавнича етика

Поточний випуск

Контактна інформація

Адреса редакційної колегії:

м. Київ, МСП-680, проспект Академіка Глушкова, 2, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра економічної та соціальної географії

Тел.: 8 (044) 521-32-04,
8 (044) 521-32-24