Випуск 70
  • Реєстрація

ТЕОРЕТИЧНІ СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В УКРАЇНІ НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ

Олексій ФЕДЮК

Географічний клуб «Глобус»

Анотація:

Розглядається розвиток теоретико-методологічного світогляду у царині суспільно-географічного знання на початку ХХІ століття. Проаналізовано творчий доробок провідних українських вчених на ниві розробки теоретико-методологічного базису сучасної суспільної географії. Розкрито предметну сутність традиційних напрямків суспільно-географічних досліджень у світлі методологічних трансформацій науки.

Ключові слова:

українська суспільна географія, теорія, методологія, географічна комплексологія

Мова:

українська


DOI: https://doi.org/10.17721/2413-7154/2014.70.47-58

Рекомендуємо цитувати цю статтю так: Fediuk, O. (2014). Theoretical socio-geographic investigations in Ukraine at the beginning of XXI century. Ekonomichna ta Sotsialna Geografiya, 70, 47-58 (in Ukrainian, abstr. in English), https://doi.org/10.17721/2413-7154/2014.70.47-58.

Вимоги до оформлення

Інформація для рецензентів

Завантажте анкету рецензента: 

Видавнича етика

Поточний випуск

Контактна інформація

Адреса редакційної колегії:

м. Київ, МСП-680, проспект Академіка Глушкова, 2, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра економічної та соціальної географії

Тел.: 8 (044) 521-32-04,
8 (044) 521-32-24