Випуск 70
  • Реєстрація

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЛІГІЙНОГО ТУРИЗМУ

Віктор САЙЧУК

Національний авіаційний університет, Київ, Україна

Анотація:

В статті розглянуті методичні аспекти суспільно-географічного дослідження релігійного туризму, проаналізовано особливості проведення типізації регіонів за впливом чинників розвитку релігійного туризму. 

Ключові слова: 

релігійний туризм, паломництво, суспільно-географічне дослідження, методика, типізація регіонів, факторний аналіз, кластер

Мова:

українська


DOI: https://doi.org/10.17721/2413-7154/2014.70.59-65

Рекомендуємо цитувати цю статтю так: Saichuk, V. (2014). Methodological aspects of the socio-geographical study of religious tourism. Ekonomichna ta Sotsialna Geografiya, 70, 59-65 (in Ukrainian, abstr. in English), https://doi.org/10.17721/2413-7154/2014.70.59-65.

Вимоги до оформлення

Інформація для рецензентів

Завантажте анкету рецензента: 

Видавнича етика

Поточний випуск

Контактна інформація

Адреса редакційної колегії:

м. Київ, МСП-680, проспект Академіка Глушкова, 2, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра економічної та соціальної географії

Тел.: 8 (044) 521-32-04,
8 (044) 521-32-24