Випуск 70
  • Реєстрація

ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ РЕГРЕСІЙНОГО АНАЛІЗУ У СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ НА ПРИКЛАДІ ВИВЧЕННЯ ЕЛЕКТОРАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ 

Юліан БРАЙЧЕВСЬКИЙ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

Анотація:

На прикладі електорально-географічного аналізу поведінки виборців, розглядається спосіб застосування методу множинної регресії для потреб суспільної географії як засобу статистичної перевірки причинно-наслідкових зв’язків між об’єктом дослідження та гіпотетичними чинниками, що мають на нього вплив. 

Ключові слова: 

множинна регресія, суспільна географія, причинно-наслідкові зв’язки, статистичні методи

Мова:

українська


DOI: https://doi.org/10.17721/2413-7154/2014.70.66-72

Рекомендуємо цитувати цю статтю так: Braychevskyy, Yu. (2014). The use of regression analysis in human-geographic studies: the case of electoral behavior analysis. Ekonomichna ta Sotsialna Geografiya, 70, 66-72 (in Ukrainian, abstr. in English), https://doi.org/10.17721/2413-7154/2014.70.66-72.

Вимоги до оформлення

Інформація для рецензентів

Завантажте анкету рецензента: 

Видавнича етика

Поточний випуск

Контактна інформація

Адреса редакційної колегії:

м. Київ, МСП-680, проспект Академіка Глушкова, 2, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра економічної та соціальної географії

Тел.: 8 (044) 521-32-04,
8 (044) 521-32-24