Випуск 70
  • Реєстрація

ПОСТДИСЦИПЛІНАРНА ГЕОГРАФІЯ ПОСТМОДЕРНУ

Юрій ГОЛУБЧИКОВ

Московський державний університет імені М.В.Ломоносова, Росія

Анотація:

Постмодерн пробуджує більш широкі гуманітарно-географічні дослідження інтердисциплінарного, трансдисциплінарного і постдисциплінарного характеру. Постмодерн долає дисциплінарну роз'єднаність і може стати філософською методологією географії. За самою своєю природничо-гуманітарною суттю, географія може виступити лідером інтеграційного знання. 

Ключові слова:

гуманітарна географія, постдисциплінарність, постмодерн, туризм

Мова:

російська


DOI: https://doi.org/10.17721/2413-7154/2014.70.73-80

Рекомендуємо цитувати цю статтю так: Golubchikov, Yu. (2014). Postdisciplinar geography of postmodern. Ekonomichna ta Sotsialna Geografiya, 70, 73-80 (in Russian, abstr. in English), https://doi.org/10.17721/2413-7154/2014.70.73-80.

Вимоги до оформлення

Інформація для рецензентів

Завантажте анкету рецензента: 

Видавнича етика

Поточний випуск

Контактна інформація

Адреса редакційної колегії:

м. Київ, МСП-680, проспект Академіка Глушкова, 2, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра економічної та соціальної географії

Тел.: 8 (044) 521-32-04,
8 (044) 521-32-24