Випуск 70
  • Реєстрація

МОНІТОРИНГ МЕДИКО-ДЕМОГРАФІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ У КОНТЕКСТІ ЕКОЛОГІЧНОЇ СИТУАЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ КИЇВСЬКОГО ПРИДНІПРОВ’Я)

Ірина ГУКАЛОВА, Сергій ПОКЛЯЦЬКИЙ

Інститут географії НАН України

Анотація:

У статті аналізуються сучасна динаміка медико-демографічних показників у Київському Придніпров’ї у зв’язку із сучасною екологічною ситуацією. 

Ключові слова:

екологічна ситуація, медична географія, здоров’я населення, демогеографія

Мова:

українська


DOI: https://doi.org/10.17721/2413-7154/2014.70.81-91

Рекомендуємо цитувати цю статтю так: Gukalova, I., Poklyatskyi, S. (2014). Monitoring of health and demographic indicators in the context of the environmental situation (on example of Kyiv Dnieper region). Ekonomichna ta Sotsialna Geografiya, 70, 81-91 (in Ukrainian, abstr. in English), https://doi.org/10.17721/2413-7154/2014.70.81-91.

Вимоги до оформлення

Інформація для рецензентів

Завантажте анкету рецензента: 

Видавнича етика

Поточний випуск

Контактна інформація

Адреса редакційної колегії:

м. Київ, МСП-680, проспект Академіка Глушкова, 2, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра економічної та соціальної географії

Тел.: 8 (044) 521-32-04,
8 (044) 521-32-24