Випуск 70
  • Реєстрація

ОЦІНКА ЧИННИКІВ ВИНИКНЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ФОРМ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ 

Віктор ДОРОШЕНКО, Світлана ОЛІЙНИК

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

Анотація:

Визначено особливості  чинників, що впливають на виникнення та функціонування форм самоорганізації населення в Україні та описано методичні аспекти застосування факторного аналізу при їх дослідженні. За допомогою факторного аналізу визначено найсуттєвіші чинники, проведено їх інтерпретацію та аналіз. 

Ключові слова:

самоорганізація населення, фактори, соціально-економічне зростання

Мова:

українська


DOI: https://doi.org/10.17721/2413-7154/2014.70.91-99

Рекомендуємо цитувати цю статтю так: Doroshenko, V., Oliinyk, S. (2014). Assessment of factors of emergence and activity of self-organization forms of the population in Ukraine. Ekonomichna ta Sotsialna Geografiya, 70, 91-99 (in Ukrainian, abstr. in English), https://doi.org/10.17721/2413-7154/2014.70.91-99.

Вимоги до оформлення

Інформація для рецензентів

Завантажте анкету рецензента: 

Видавнича етика

Поточний випуск

Контактна інформація

Адреса редакційної колегії:

м. Київ, МСП-680, проспект Академіка Глушкова, 2, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра економічної та соціальної географії

Тел.: 8 (044) 521-32-04,
8 (044) 521-32-24