Випуск 70
  • Реєстрація

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ МІГРАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ МОЛОДІ В УКРАЇНІ

Ірина МОСТОВА

Інститут демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи Національної академії наук України

Анотація:

Розглянуто міжпоселенські аспекти міграції молоді в Україні та розкрито статеві її характеристики. Показано динаміку міграційних переміщень молодих осіб за роками. Досліджено особливості сучасної міграційної ситуації молоді в контексті загального міграційного обороту населення України.

Ключові слова:

міграція, молодь, молодіжна міграція, мобільність, міграційний оборот

Мова:

українська


DOI: https://doi.org/10.17721/2413-7154/2014.70.100-106

Рекомендуємо цитувати цю статтю так: Mostova, I. (2014). Modern trends of youth migration activity in Ukraine. Ekonomichna ta Sotsialna Geografiya, 70, 100-106 (in Ukrainian, abstr. in English), https://doi.org/10.17721/2413-7154/2014.70.100-106.

Вимоги до оформлення

Інформація для рецензентів

Завантажте анкету рецензента: 

Видавнича етика

Поточний випуск

Контактна інформація

Адреса редакційної колегії:

м. Київ, МСП-680, проспект Академіка Глушкова, 2, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра економічної та соціальної географії

Тел.: 8 (044) 521-32-04,
8 (044) 521-32-24