Випуск 70
  • Реєстрація

СМЕРТНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА ПОЧАТКУ ХХІ СТ.: ДИНАМІКА, ПРИЧИНИ, ТЕРИТОРІАЛЬНІ ВІДМІННОСТІ

Роман МОЛІКЕВИЧ 

Херсонський державний університет, Україна

Анотація:

Здійснено аналіз показників загальної смертності населення, дитячої смертності, смертності працездатного населення та розподілу померлих за причинами в Херсонській області та за адміністративними районами у період з 2000 по 2013 рр. Проведено групування районів за рівнем загальної смертності населення та дитячої смертності. Проаналізовано чинники смертності в регіоні. Запропоновано напрями зниження смертності та підвищення тривалості життя населення. 

Ключові слова:

смертність населення, загальний коефіцієнт смертності, загальний коефіцієнт дитячої смертності, структура смертності

Мова:

українська


DOI: https://doi.org/10.17721/2413-7154/2014.70.106-115

Рекомендуємо цитувати цю статтю так: Molikevych, R. (2014). Mortality of the population of the Kherson region at the beginning of the XXI century: dynamics, reasons, territorial differences. Ekonomichna ta Sotsialna Geografiya, 70, 106-115 (in Ukrainian, abstr. in English), https://doi.org/10.17721/2413-7154/2014.70.106-115.

Вимоги до оформлення

Інформація для рецензентів

Завантажте анкету рецензента: 

Видавнича етика

Поточний випуск

Контактна інформація

Адреса редакційної колегії:

м. Київ, МСП-680, проспект Академіка Глушкова, 2, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра економічної та соціальної географії

Тел.: 8 (044) 521-32-04,
8 (044) 521-32-24