Випуск 70
  • Реєстрація

ЗАСТОСУВАННЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА РЕГІОНУ

Олена ЛУК'ЯНЧУК

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

Анотація:

У статті на основі підходів науковців узагальнено сутність поняття «геоінформаційна система». Подано розгорнуту характеристику можливостей ГІС в умовах реформування житлово-комунального господарства регіону. Виділено основні завдання єдиних інформаційно-розрахункових центрів. Виявлено сучасні тенденції розвитку ГІС у високорозвинених країнах. Виділено головні проблеми впровадження ГІС на практиці.

Ключові слова:

житлово-комунальне господарство, геоінформаційні технології, геоінформаційна система, єдиний інформаційно-розрахунковий центр, суспільно-перцепційні географічні інформаційні системи

Мова:

українська


DOI: https://doi.org/10.17721/2413-7154/2014.70.122-127

Рекомендуємо цитувати цю статтю так: Lukyanchuk, O. (2014). Application of geographic information technologies in terms of reforming housing and communal services of the region. Ekonomichna ta Sotsialna Geografiya, 70, 122-127 (in Ukrainian, abstr. in English), https://doi.org/10.17721/2413-7154/2014.70.122-127.

Вимоги до оформлення

Інформація для рецензентів

Завантажте анкету рецензента: 

Видавнича етика

Поточний випуск

Контактна інформація

Адреса редакційної колегії:

м. Київ, МСП-680, проспект Академіка Глушкова, 2, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра економічної та соціальної географії

Тел.: 8 (044) 521-32-04,
8 (044) 521-32-24