Випуск 70
  • Реєстрація

ЗАСТОСУВАННЯ КЛАСТЕРНОГО АНАЛІЗУ У ДОСЛІДЖЕННІ ЛОКАЛЬНИХ РИНКІВ ПРАЦІ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Юрій ПАСЕВИЧ

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Луцьк, Україна

Анотація:

У статті, за допомогою методу інтегральної середньої, здійснено кластерний аналіз локальних ринків праці Волинської області. Виявлено територіальні відмінності та обґрунтовано особливості локальних ринків праці. Здійснено групування адміністративних районів та міст Волинської області за загальним рівнем розвитку, демографічного та соціально-економічного характеру, а також рівнем розвитку ринку праці. Проведено картографування отриманих результатів дослідження. 

Ключові слова:

ринок праці, зайнятість, безробіття, оплата праці, Волинська область

Мова:

українська


DOI: https://doi.org/10.17721/2413-7154/2014.70.128-138

Рекомендуємо цитувати цю статтю так: Pasevich, Yu. (2014). Application of the clustered analysis in the study of the local labour markets. Ekonomichna ta Sotsialna Geografiya, 70, 128-138 (in Ukrainian, abstr. in English), https://doi.org/10.17721/2413-7154/2014.70.128-138.

Вимоги до оформлення

Інформація для рецензентів

Завантажте анкету рецензента: 

Видавнича етика

Поточний випуск

Контактна інформація

Адреса редакційної колегії:

м. Київ, МСП-680, проспект Академіка Глушкова, 2, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра економічної та соціальної географії

Тел.: 8 (044) 521-32-04,
8 (044) 521-32-24