Випуск 70
  • Реєстрація

МОДЕЛІ ПРОСТОРОВОГО РОЗВИТКУ МІСТА 

Юлія СТЕБЛЕЦЬКА 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна 

Анотація:

Розглянуто  міські моделі як об’єкти дослідження та проектування міст різними архітекторами та проектувальниками починаючи з ХІХ ст. Згруповано міські моделі за головним фактором просторового розвитку міста. Розроблено таблицю характеристики міських моделей за основними індикаторами. 

Ключові слова:

модель, місто, розвиток, планування

Мова:

українська


DOI: https://doi.org/10.17721/2413-7154/2014.70.149-157

Рекомендуємо цитувати цю статтю так: Stebletska, Yu. (2014). Paterns of the spatial development of city. Ekonomichna ta Sotsialna Geografiya, 70, 149-157 (in Ukrainian, abstr. in English), https://doi.org/10.17721/2413-7154/2014.70.149-157.

Вимоги до оформлення

Інформація для рецензентів

Завантажте анкету рецензента: 

Видавнича етика

Поточний випуск

Контактна інформація

Адреса редакційної колегії:

м. Київ, МСП-680, проспект Академіка Глушкова, 2, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра економічної та соціальної географії

Тел.: 8 (044) 521-32-04,
8 (044) 521-32-24