Випуск 70
  • Реєстрація

СВІТОВІ МІСТА ЯК ОБ’ЄКТ ТЕРОРИСТИЧНИХ АТАК 

Максим ПЛАХОТНІК 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна 

Анотація:

Дана стаття розглядає т.зв. світові міста в якості потенційної мішені для терористичних атак, зокрема актів міжнародного тероризму. У ній проаналізована статистична інформація щодо значних і найбільших терактів за період 1970-2013 рр., виявлені певні закономірності їх поширення. Досліджені можливі чинники розвитку тероризму в найбільш важливих світових містах в умовах глобалізації. 

Ключові слова: 

світові міста, тероризм, міжнародний тероризм, глобалізація

Мова:

українська


DOI: https://doi.org/10.17721/2413-7154/2014.70.157-165

Рекомендуємо цитувати цю статтю так: Plakhotnik, M. (2014). World cities as an object for terrorist attacks. Ekonomichna ta Sotsialna Geografiya, 70, 157-165 (in Ukrainian, abstr. in English), https://doi.org/10.17721/2413-7154/2014.70.157-165.

Вимоги до оформлення

Інформація для рецензентів

Завантажте анкету рецензента: 

Видавнича етика

Поточний випуск

Контактна інформація

Адреса редакційної колегії:

м. Київ, МСП-680, проспект Академіка Глушкова, 2, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра економічної та соціальної географії

Тел.: 8 (044) 521-32-04,
8 (044) 521-32-24