Випуск 70
  • Реєстрація

ЛОГІСТИКА ВИСТАВКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ГЕОПРОСТОРОВИЙ АСПЕКТ

Ігор СМИРНОВ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна 

Анотація:

Висвітлено наукові засади та практичне застосування логістики виставкової діяльності в туризму та сфері гостинності, як новітнього напрямку логістичної теорії та практики. Визначено об’єкт та предмет дослідження логістики виставкової діяльності, головний та допоміжні потоки. Підкреслено важливість управління потоками відвідувачів, як головного потоку в логістиці виставкової діяльності, розкрито основні методи. 

Ключові слова:

виставкова діяльність, туризм, логістика, головний потік, допоміжні потоки

Мова:

українська


DOI: https://dx.doi.org/10.17721/2413-7154/2014.70.172-181

Рекомендуємо цитувати цю статтю так: Smirnov, I. (2014). Logistics of exhibition activity: geospatial aspect. Ekonomichna ta Sotsialna Geografiya, 70, 172-182 (in Ukrainian, abstr. in English), https://dx.doi.org/10.17721/2413-7154/2014.70.172-181.

Вимоги до оформлення

Інформація для рецензентів

Завантажте анкету рецензента: 

Видавнича етика

Поточний випуск

Контактна інформація

Адреса редакційної колегії:

м. Київ, МСП-680, проспект Академіка Глушкова, 2, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра економічної та соціальної географії

Тел.: 8 (044) 521-32-04,
8 (044) 521-32-24