Випуск 70
  • Реєстрація

БАНКІВСЬКА СФЕРА ЯК ЕЛЕМЕНТ КОМЕРЦІЙНОГО ПІДРОЗДІЛУ СОЦІАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ

Альона СІМОНОВА 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна 

Анотація:

У статті визначено особливості банківської  сфери як елементу комерційного підрозділу соціального комплексу та зроблено спробу побудови взаємозалежності процесів, що відбуваються на даному етапі розбудови банківської сфери. 

Ключові слова:

банківська сфера, фінансовий сектор, інвестиційний клімат, комерційний банк

Мова:

українська


DOI: https://doi.org/10.17721/2413-7154/2014.70.182-189

Рекомендуємо цитувати цю статтю так: Simonova, A. (2014). The banking sector as a part of a commercial unit of the social complex. Ekonomichna ta Sotsialna Geografiya, 70, 182-189 (in Ukrainian, abstr. in English), https://doi.org/10.17721/2413-7154/2014.70.182-189.

Вимоги до оформлення

Інформація для рецензентів

Завантажте анкету рецензента: 

Видавнича етика

Поточний випуск

Контактна інформація

Адреса редакційної колегії:

м. Київ, МСП-680, проспект Академіка Глушкова, 2, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра економічної та соціальної географії

Тел.: 8 (044) 521-32-04,
8 (044) 521-32-24