Випуск 70
  • Реєстрація

СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

Сергій СИРОВЕЦЬ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна 

Анотація:

Проаналізовано основні аспекти дослідження рекреаційно-туристичної діяльності на регіональному рівні. Визначено динаміку просторово-часових структурних змін функціонування дослідження рекреаційно-туристичної діяльності. Досліджено математичні методи моделювання дослідження рекреаційно-туристичної діяльності. 

Ключові слова:

рекреаційно-туристична діяльність, математичні методи моделювання, гравітаційна модель, рекреаційно-туристичне районування

Мова:

українська


DOI: https://doi.org/10.17721/2413-7154/2014.70.190-196

Рекомендуємо цитувати цю статтю так: Syrovets, S. (2014). Human-geographical aspects of the study of recreation and tourism activities at the regional level. Ekonomichna ta Sotsialna Geografiya, 70, 190-196 (in Ukrainian, abstr. in English), https://doi.org/10.17721/2413-7154/2014.70.190-196.

Вимоги до оформлення

Інформація для рецензентів

Завантажте анкету рецензента: 

Видавнича етика

Поточний випуск

Контактна інформація

Адреса редакційної колегії:

м. Київ, МСП-680, проспект Академіка Глушкова, 2, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра економічної та соціальної географії

Тел.: 8 (044) 521-32-04,
8 (044) 521-32-24