Випуск 70
  • Реєстрація

СУСПІЛЬНО - ГЕОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЗЕРНОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ ПОДІЛЬСЬКОГО СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНОГО РАЙОНУ

1Людмила МЕЛЬНИК, 2Оксана КРАВЧУК, 3Тетяна МЕЛЬНИК 

1,3Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна 

2Український інститут експертизи сортів рослин, Київ, Україна

Анотація:

В статті висвітлено проблеми та особливості становлення і розвитку функціонування зернопромислового комплексу в  ринкових умовах господарювання, охарактеризовано тенденції виробництва зернової продукції Подільського суспільно-географічного району. 

Ключові слова:

продовольчий комплекс, зернопромисловий комплекс, зернопромисловий цикл, Подільський суспільно–географічний район

Мова:

українська


DOI: https://doi.org/10.17721/2413-7154/2014.70.205-213

Рекомендуємо цитувати цю статтю так: Melnyk, L., Kravchuk, O., Melnyk, T. (2014). Human-geographical features of cereal industry complex development in Podolian human-geographical region. Ekonomichna ta Sotsialna Geografiya, 70, 205-213 (in Ukrainian, abstr. in English), https://doi.org/10.17721/2413-7154/2014.70.205-213.

Вимоги до оформлення

Інформація для рецензентів

Завантажте анкету рецензента: 

Видавнича етика

Поточний випуск

Контактна інформація

Адреса редакційної колегії:

м. Київ, МСП-680, проспект Академіка Глушкова, 2, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра економічної та соціальної географії

Тел.: 8 (044) 521-32-04,
8 (044) 521-32-24