Випуск 70
  • Реєстрація

ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ПРИКАРПАТСЬКОГО ПРОМИСЛОВОГО РАЙОНУ

Степан ІЩУК, Людмила БАБИНЮК 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна 

Анотація:

Проаналізовано галузеву та територіальну структуру харчової промисловості Прикарпатського промислового району. Виявлено основні закономірності розвитку галузі в регіоні. Запропоновано пріоритетні напрямки для ефективного розвитку галузі.

Ключові слова:

територіальна організація, галузь спеціалізації, промисловий вузол, промисловий центр

Мова:

українська


DOI: https://doi.org/10.17721/2413-7154/2014.70.213-220

Рекомендуємо цитувати цю статтю так: Ischuk, S., Babyniuk, L. (2014). Territorial organization of food industry at the Carpathian industrial area. Ekonomichna ta Sotsialna Geografiya, 70, 213-220 (in Ukrainian, abstr. in English), https://doi.org/10.17721/2413-7154/2014.70.213-220.

Вимоги до оформлення

Інформація для рецензентів

Завантажте анкету рецензента: 

Видавнича етика

Поточний випуск

Контактна інформація

Адреса редакційної колегії:

м. Київ, МСП-680, проспект Академіка Глушкова, 2, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра економічної та соціальної географії

Тел.: 8 (044) 521-32-04,
8 (044) 521-32-24