Випуск 70
  • Реєстрація

ПРОСТОРОВО-ЧАСОВИЙ АНАЛІЗ СКЕЛЬНИХ МОНАСТИРІВ ПОДІЛЛЯ

Людмила АТАМАН

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна 

Анотація:

У статті розглядаються історико-географічні аспекти формування та розвитку скельних монастирів Поділля, їх історико-архітектурні особливості, суспільна та культова значимість, сучасний стан та місце в духовному житті Подільського краю. 

Ключові слова:

скельний монастир, храм, культові споруди, сакральний об’єкт, сакральний туризм, особливості розміщення, духовна та культурна спадщина

Мова:

українська


DOI: https://doi.org/10.17721/2413-7154/2014.70.220-227

Рекомендуємо цитувати цю статтю так: Ataman, L. (2014). The spatio-temporal analisys of the monasteries allocation within Podolia. Ekonomichna ta Sotsialna Geografiya, 70, 220-227 (in Ukrainian, abstr. in English), https://doi.org/10.17721/2413-7154/2014.70.220-227.

Вимоги до оформлення

Інформація для рецензентів

Завантажте анкету рецензента: 

Видавнича етика

Поточний випуск

Контактна інформація

Адреса редакційної колегії:

м. Київ, МСП-680, проспект Академіка Глушкова, 2, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра економічної та соціальної географії

Тел.: 8 (044) 521-32-04,
8 (044) 521-32-24