Випуск 70
  • Реєстрація

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ТУРИЗМ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПРОМИСЛОВИХ РЕГІОНІВ (НА ПРИКЛАДІ КРИВОГО РОГУ) 

Вікторія ПАЦЮК

ДВНЗ «Криворізький національний університет», Україна

Анотація:

У даному дослідженні акцентовано увагу на необхідності активізації розвитку туризму в Україні за рахунок формування нових дестинацій. Узагальнено теоретико-методологічні підходи вчених щодо трактувань поняття «туристична привабливість» та проаналізовано шляхи підвищення туристичної привабливості індустріальних регіонів.  Розкрито напрями  покращення туристичної привабливості Криворіжжя як нової туристичної дестинації шляхом впровадження промислового туризму 

Ключові слова:

туристична привабливість, індустріальний туризм, промисловий регіон, дестинація, показники туристичної привабливості

Мова:

українська


DOI: https://doi.org/10.17721/2413-7154/2014.70.228-236

Рекомендуємо цитувати цю статтю так: Patsiuk, V. (2014). Industrial tourism as a tool of forming the tourism attraction of the industrial regions (by the example of Kryvyi Rih). Ekonomichna ta Sotsialna Geografiya, 70, 228-236 (in Ukrainian, abstr. in English), https://doi.org/10.17721/2413-7154/2014.70.228-236.

Вимоги до оформлення

Інформація для рецензентів

Завантажте анкету рецензента: 

Видавнича етика

Поточний випуск

Контактна інформація

Адреса редакційної колегії:

м. Київ, МСП-680, проспект Академіка Глушкова, 2, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра економічної та соціальної географії

Тел.: 8 (044) 521-32-04,
8 (044) 521-32-24