Випуск 70
  • Реєстрація

ВИКОРИСТАННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ДЛЯ УСПІШНОГО РОЗВИТКУ ІНДУСТРІЇ ТУРИЗМУ І ГОСТИННОСТІ В РОСІЇ

Леонід ПОПОВ, Олена ІЛЬЇНА, Анна КОШЕЛЄВА, Олександр ЛАТКІН, Тамара ЛИТВИНЕНКО

Російський економічний університет ім. Г. В. Плеханова

Анотація:

Стаття спрямована на виявлення зарубіжного досвіду розвитку деяких аспектів туризму і гостинності та можливостей його застосування в Росії. Особлива увага приділяється пропозиціям щодо застосування зарубіжного досвіду створення брендів готельних підприємств та підвищення їх клієнтоорієнтованості, а також використання японського досвіду організації внутрішнього туризму.

Ключові слова:

індустрія туризму та гостинності, Росія, внутрішній туризм, зарубіжний досвід, клієнтоорієнтованість, бренди готельних підприємств

Мова: 

російська


DOI: https://doi.org/10.17721/2413-7154/2014.70.242-255

Рекомендуємо цитувати цю статтю так: Popov, L., Ilyna, E., Kosheleva, A., Latkin, A., Litvinenko, T. (2014). Use of foreign experience for successful development of the tourism and hospitality industry in Russia. Ekonomichna ta Sotsialna Geografiya, 70, 242-255 (in Russian, abstr. in English), https://doi.org/10.17721/2413-7154/2014.70.242-255.

Вимоги до оформлення

Інформація для рецензентів

Завантажте анкету рецензента: 

Видавнича етика

Поточний випуск

Контактна інформація

Адреса редакційної колегії:

м. Київ, МСП-680, проспект Академіка Глушкова, 2, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра економічної та соціальної географії

Тел.: 8 (044) 521-32-04,
8 (044) 521-32-24